Halvtidsseminarium för Daniel Jonsson

Daniel Jonsson, doktorand inom ämnet Energisystem vid Akademien för teknik och miljö.

Titel: Mer fjärrvärme - mindre klimatpåverkan. Systemanalys av nya fjärrvärmetjänster och utnyttjande av rest- och returvärme. (More district heating - less climate impact. Systems analysis of new district heating services and utilization of redidual and return heating).

Välkommen!

Ordförande: Karl Hillman, docent, HiG

Huvudhandledare: Ola Norrman Eriksson, professor, HiG

Extern granskare: Michael Martin, doktor, IVL Svenska miljöinstitutet och KTH.

Datum: Fredag 14/2-20
Tid: Kl 10:00
Plats: 11:519, Högskolans lokaler

Publicerad av: Eva Wännström Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-01-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)