Gå till eugreenalliance
Sök

Inställt: Språkdag på Högskolan i Gävle

Fredag den 27 mars arrangerar Lärarnas Riksförbund - Forum för engelska och moderna språk och Högskolan i Gävle en utbildningsdag. Utbildningsdagen är avgiftsfri och öppen för alla intresserade.

Välkommen till en utbildningsdag kring engelska och moderna språk som arrangeras av Lärarnas Riksförbund och Högskolan i Gävle. Utbildningsdagen är avgiftsfri och öppen för alla intresserade, men för att delta behöver du anmäla dig.

Datum: Fredag den 27 mars
Tid: 8.30-16.15
Plats: Högskolan i Gävle, Stora Jadwigasalen, 13:111


Lärarnas Riksförbund bjuder på kaffe i samband med registreringen på morgonen.
Det finns möjlighet att äta lunch i den närliggande campusrestaurangen Markan eller en annan närliggande restaurang.

Anmälan

För att delta på dagen behöver du anmäla dig. Anmälan görs via Lärarnas Riksförbunds hemsida.
Anmälan

Program för utbildningsdagen

08.30-09.00

Registrering

09.00-09.15

Välkommen
Lärarnas Riksförbund och Högskolan i Gävle

09.15-10.15

Lisa Källermark Haya och Daniel Rosén från Skolverket
informerar om den pågående revideringen av styrdokument
och om stödmaterial i moderna språk.

10.25-11.45

Engelskämnet vid HIG presenterar ett axplock av sin
forskning inom inlärning av och undervisning.
Kavita E. Thomas, universitetslektor i engelska med inriktning språkvetenskap, Susanne Greés, universitetsadjunkt i engelska,
Jessika Nilsson, universitetsadjunkt i engelska

11.45-13.00

LUNCH

13.00-13.50

Ingrid Grahn från Universitets- och högskolerådet (UHR)
berättar om rådets arbete och lärares möjligheter att söka
medel för projekt och resor, möjligheterna att få med elever
på ett annat sätt inom mobilitetsprojekt och samarbetsprojekt
med fokus på moderna språk. Kort om ELL och ELL:s roll i det
nya programmet för Erasmus+.

14.00-15.00

Moderna språk igår och idag. Resultat från TAL-projektet
medfokus på lärares uppfattningar om ämnet
.
Camilla Bardel, professor i moderna språk med didaktisk
inriktning vid institutionen för språkdidaktik vid Stockholms
universitet. Föredraget inleds med att vi tittar tillbaka i tiden
på studiet av främmande språk i Sverige. Därefter beskrivs
dagens forskning om skolämnet Moderna språk i Sverige
och en utblick görs

15.00-15.15

Rast

15.15-16.15

Workshop med Rosana Månson. Lärare i spanska,
engelska och svenska som andraspråk, ansvarig för
digitalisering i undervisning på VBU och ämnesspanare
för Lärarnas Riksförbund. Rosana presenterar förslag
på några aktiviteter avsedda för moderna språk/engelska
som kan anpassas till olika skolformer och användas i helklassundervisning för att gynna elever med lindriga
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och varför
dessa aktiviteter kan fungera bra enligt deras sätt att tänka.

Kontakt

Kontaktperson för Lärarnas Riksförbund – Forum för engelska och moderna språk:
Ragnar Sjölander
E-post: ragnar.sjolander@lr.se

Lägg till i din kalender
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-03-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)