Öppen föreläsning: Kan naturen ha rättigheter?

Välkommen till en öppen föreläsning den 12 mars med Ingrid och Nikolas Berg, ekopedagoger och föreläsare som tillsammans med forskaren Martin Hultman vid Chalmers skrivit boken ”Naturens rättigheter – när lagen ger fred med jorden”.

I alltfler länder erkänns naturens rättigheter, vilket många ser som ett kraftfullt sätt för att vända dagens ohållbara utveckling och möjliggöra ett systemskifte. Dagens lagstiftning reglerar exploateringen av naturen, men ger den inget egentligt skydd.

Om ekosystemen blev juridiska subjekt istället för objekt skulle detta ändras. Då skulle till exempel livsmiljöförstörelse (ekocid) kunna bli ett brott.

Välkommen till en öppen föreläsning om naturens rättigheter med Ingrid och Nikolas Berg. Föreläsningen är kostnadsfri och öppen för alla intresserade. Ingen anmälan behövs.

Datum: Torsdag 12 mars 2020
Tid: kl. 15.00-16.30
Plats: Krusenstjernasalen (23:213), Högskolan i Gävle

Arrangörer är Omställning Gävle tillsammans med Svenska kyrkan och Högskolan i Gävle. Vid frågor om föreläsningen kontakta karin.meyer@hig.se.

Föreläsningen ges även samma dag kl 18.30 i Furusalen på Konstcentrum i Gävle.


Affisch föredraget "Kan naturen ha rättigheter?" den 12 mars
Publicerad av: Karin Meyer Lundén Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)