Samverkansträff PA-programmet

Välkommen till en samverkansträff där vi diskuterar det livslånga lärandet, och hur vi kan arbeta med lärande i organisationer.

Vad kan det livslånga lärandet innebära och hur kan vi arbeta med lärande i organisationer? Hur arbetar HR-funktioner med lärande och kompetensutveckling och vad kan Högskolan i Gävle bidra med till lärandet i arbetslivet?

Det är exempel på frågor vi kan ställa oss vid nästa samverkansträff som sker i anslutning till den samverkan med kontaktorganisationer vi har inom PA-programmet. Vi bjuder på inspiration och möjlighet till samtal och erfarenhetsutbyte mellan HR-funktioner samt lärare och forskare vid Högskolan i Gävle.

Datum: 28 april
Tid: 9.30-13.00 (inkl. lunch)
Plats: Högskolan i Gävle, rum 91:208 (samma hus som högskolerestaurangen)

Dagens program

Lärande organisationer

Hur kan lärandet i organisationer och hos individer stärkas? På vilket sätt påverkar strukturer och kulturer lärande? Vi har bjudit in två forskare från utbildningsvetenskap att inspirera kring lärande. De kommer att prata om innovativt lärande i organisationer och professioner, digitalisering, lär-nätverk och hur det påverkar individers förmåga och handlingsutrymme.
Göran Fransson, professor didaktik, och Jörgen Holmberg, lektor didaktik

Hur kan högskolan vara en resurs i det livslånga lärandet för arbetsgivare?

Det pekas på högskolornas roll att bidra till det livslånga lärandet i arbetslivet. Hur arbetar Högskolan i Gävle med det och hur kan företag och organisationer dra nytta av HiG i arbetet med kompetensutveckling och det livslånga lärandet? Anna Jansson Åkerson, samverkansansvarig

Dialog

Hur arbetar HR-funktioner med lärande och vad finns att lära och utveckla tillsammans om det?


Anmälan

Anmäl dig senast den 21 april

Anmäl dig här

Kontakt

Anna Jansson Åkerson, samverkansansvarig

E-post: anna.jansson@hig.se
tel: 026-64 87 90

Linda Langeborg, utbildningsledare

E-post: linda.langeborg@hig.se
tel: 026-64 84 59

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-03-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)