Gå till eugreenalliance
Sök

Spikning: Ny avhandling om effekten av visualisering på beslutsfattande

Spikning av doktorsavhandlingen "Computational and Visual Tools for Geospatial Multi-Criteria Decision-Making" av Goran Milutinović vid Akademin för teknik och miljö.

Datum: tisdag den 24 mars
Tid: 12.15
Plats: Forskarhörnan
ZOOM: https://hig-se.zoom.us/j/420074575

Välkomna!

Sammanfattning

Multikriterieanalys i geospatialt kontext avser oftast kvasi-kontinuerliga valmodeller, där antal alternativ endast definieras av gränserna av den använda representationsmodellen. Detta ställer höga krav på beslutsmetoder som används i geospatialt sammanhang. Den ansats som oftast används är att kombinera någon kriterieviktningsmetod med en aggregeringsmetod. Eftersom det är orimlig att utföra parvisa jämförelser av alternativ när antalet alternativ är stort, bestäms oftast kriterievikter utan att hänsyn tas till de faktiska värdena, eller värdeintervallen – ett angreppssätt som ofta kritiserats i litteratur inom beslutsanalys. Detta angreppsätt gör det även svårt att använda avancerade interaktiva visualiseringar i beslutsfasen av beslutsprocessen. I denna avhandling har två alternativa metoder, baserade på even swaps, utvecklats för geospatial beslutsanalys. Den första metoden baseras på automatisering av swaps, vilket gör den tillämpbar på beslutsproblem oavsett antal alternativ. Den andra metoden utgår från behavioristiska beslutsteorier och kombinerar even swaps med reducering av stora datamängder genom s.k. quasi-satisficing. Båda metoderna är interaktiva, vilket gör dem lämpliga för effektiv användning av interaktiva visualiseringar i beslutsfasen av beslutsprocessen. I denna avhandling har också visualiseringsramverk för de båda metoderna utvecklats. De inkluderar både geo-specifika representationer, dvs. interaktiva kartor, och visualiseringar i form av bl. a. diagram, spridningsdiagram och parallella koordinater. I avhandlingen presenteras två studier om effekten av interaktiv visualisering på beslutsfattande: en studie om effekten av interaktiv visualisering på beslutsfattande i geospatial kontext, och en studie om effekter av visual saliency på beslutsfattande. Resultaten av den första studien indikerar att interaktiv visualisering kan hjälpa beslutsfattaren göra mer koherenta och mer konsekventa avvägningar. Den andra studien indikerar att visual saliency kan ha positiv effect och hjälpa beslutsfattaren att fatta bättre beslut. Forskningen presenterad i denna avhandling bidrar till utvecklingen av nya beslutsmetoder och effektiv användning av interaktiv visualisering inom geospatial beslutsanalys.

Lägg till i din kalender
Publicerad av: Malin Almstedt Jansson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-03-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)