Informationsträff om pedagogiskt stöd

En digital informationsträff som riktar sig till dig som ska studera hos oss och har en funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara dyslexi, hörselnedsättning, ADHD eller en psykisk funktionsnedsättning.

Du får träffa våra två samordnare för pedagogiskt stöd. De kommer att informera om hur du ansöker om pedagogiskt stöd, vilket stöd som finns, anpassad tentamen, tillgängliga programvaror m.m.

Informationsträffen är den 24 augusti kl. 13.00-14.00 via webbmötestjänsten Zoom. Anmäl dig senast 21 augusti genom att mejla till ps@hig.se. En länk till träffen kommer att skickas ut till alla anmälda.

Du är välkommen att kontakta Högskolans samordnare för pedagogiskt stöd på ps@hig.se inför träffen om du har några funderingar!

Datum: 24 augusti
Tid: 13.00-14.00
Plats: Digitalt via Zoom

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-06-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)