GIS-DAY GÄVLE 2020

I år uppmärksammar vi internationella GIS-dagen, den 18 november, i samarbete med Lantmäteriet och FPX och erbjuder ett digitalt program med kortare föreläsningar.

GIS har genomgått en enorm teknikutveckling och allmän spridning de senaste åren och spelar en nyckelroll i den digitala transformationen av samhället. Eftersom dagen är internationell finns programpunkter på både svenska och engelska.

Program

10.00 Välkommen till Internationella GIS-dagen!
Utbildningar inom GIS på Högskolan – på svenska.

  • Civilingenjörsprogrammet i Lantmäteriteknik
  • Lantmätarprogrammen
  • IT/GIS
  • Samhällsplanerarprogrammet

10.30 GIS Research projects – In English!
GIS in decision making and urban development.

11.00 Local businesses using GIS – In English!
GIS as a driving force for innovation.

12.00 Slut

Du kan lyssna via denna länk: https://hig-se.zoom.us/j/61392145770
Här finns mer information dagen och vad den innebär: www.gisday.com


Bildmontage som visar GIS-applikationer och GIS-metoder.

Det här är GIS för oss som samarbetar om dagen

Högskolan i Gävle

Hantering av geografisk information är i flera avseenden avgörande för utveckling av en hållbar framtid och fungerande samverkan. Utöver det är GIS ett stort intresseområde för Högskolan genom att ämnet har en särskild roll i två av högskolans strategiska forskningsområden: Hållbara Städer och Intelligent Industri. Vi ser också ett ökat behov av GIS-kunskap i många yrken och det behövs för ett Sverige som ligger i framkant av digitaliseringsprocessen.

Som enda lärosäte i Sverige erbjuder Högskolan i Gävle en komplett akademisk miljö inom Geospatial Informationsvetenskap med en mångfald av GIS relaterade utbildningar och examina på alla nivåer och dessutom internationell erkänd forskning. Låt dig inspireras av möjligheterna vid GIS-dagen!

Lantmäteriet

Lantmäteriet ansvarar för fastighetsindelningen i Sverige och försörjer samhället med information om geografi och fastigheter. Vi säkrar ägandet av fastigheter och tillgängliggör geodata för samhället och säkerställer en nationell geodetisk infrastruktur. Lantmäteriet är en modern statlig myndighet som kartlägger Sverige med moderna tekniker, t.ex. genom laserscanning. Vi bygger upp och tillhandahåller geografisk information och fastighetsinformation som används av andra myndigheter och företag i samhället, exempelvis i GIS and andra system. Vi ansvarar även för registreringen av fastigheter, som bland annat visar vem eller vilka som äger respektive fastighet och, tillsammans med utvalda kommuner, fattar beslut om nya fastigheter eller om ändring av existerande fastighetsgränser. Lantmäteriet känner till varenda plats i Sverige!

FPX

Future Position X är en ideell organisation som grundades 2006 genom att regionala aktörer samlades i ett initiativ med uppdrag att ta ställning som ett etablerat geospatialt informationskluster. Idag är Future Position X en policydriven Digital Hub som stöder den regionala utvecklingsstrategin. FPX fokuserar på hälsa och välbefinnande i den smarta, hållbara, livskraftiga staden och samhället och kopplar våra åtgärder till Agenda 2030 (de globala målen för hållbar utveckling). FPX arbetar för en hållbar tillväxt i regionen Gävleborg tillsammans med företag och samhälle.

Vill du veta mer kontaktar du:

Stefan Seipel: stefan.seipel@hig.se, 026-64 85 63
Magnus Lemoine: magnus.lemoine@hig.se, 026-64 89 02

Datum: 18 november
Tid: 10.00-12.00
Plats: På länk - https://hig-se.zoom.us/j/61392145770

Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-09-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)