Gå till eugreenalliance
Sök

Digitalt seminarium om Urban Commons

Seminariet är en startpunkt för det nya forskningsprogrammet Urban Commons. Under seminariet får du mer information om programmet och dess inriktning.

Vid detta tvärvetenskapliga seminarium presenteras forskning vid Högskolan i Gävle inriktad på socialt hållbar stadsutveckling. Fokus ligger på såväl befintliga bostadsområden som innovativ stadsplanering för urban social hållbarhet. Forskningen representerar ett holistiskt perspektiv som inkluderar folkhälsa, välfärd, ekologi, etik och livssyn. En central aspekt av urban commons är människors gemensamma delaktighet och inflytande i en hållbar stadsutveckling.

Datum: 13 oktober
Tid: 9-12
Plats: Digitalt via Zoom

Program

Program för seminariet om Urban Commons

Tid

Programpunkter

09.00-09.20

Introduktion: Om seminariet och forskningsprogrammet Urban Commons (Stefan Sjöberg)

09.20-09.40

Samhällsarbete och urban commons för socialt hållbar stadsutveckling (Stefan Sjöberg & Päivi Turunen)

09.40-10.00

Om begreppet urban commons (Johan Colding)

10.00-10.20

Existentiella aspekter av urban commons (Peder Thalén)

10.20-10.50

Paus

10.50-11.10

Urban commons mot våld i utsatta bostadsområden (Amir Rostami)

11.10-11.30

Folkhälsoperspektiv på urban commons (Ann-Sofie Hiswåls)

11.30-11.50

Avslut och framåtblick (Stefan Sjöberg & Päivi Turunen)

Seminariet utgör en startpunkt för forskningsprogrammet Urban Commons, som finn inom det strategiska forskningsområdet Hållbar stadsutveckling. Ett forskarnätverk för Urban Commons är under utveckling. Den som är intresserad av att ingå i nätverket är välkommen att kontakta forskningsledaren Stefan Sjöberg.

Anmälan

Seminariet sker digitalt via Zoom. Anmälan görs via e-post till Stefan Sjöberg eller Päivi Turunen.

Kontakt

Stefan Sjöberg, lektor i sociologi och docent i socialt arbete
E-post: stefan.sjoberg@hig.se

Päivi Turunen, lektor i socialt arbete
e-post: paivi.turunen@hig.se

Lägg till i din kalender
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-04-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)