Gå till eugreenalliance
Sök

Uppdragsutbildning i kristider – framgångsfaktorer och utmaningar

Välkommen till UniLinks nätverksträff för uppdragsutbildning den 18-19 mars vid Högskolan i Gävle. Den här gången ses vi i zoom.

Vid detta tillfälle samarbetar vi med LUPP-projektet: Samverkan om livslångt lärande och uppdragsutbildning, och kombinerar nätverksträffen med projektets slutkonferens. Första dagen ägnas åt LUPP och dag två har vi en ordinarie nätverksträff.

LUPP: Samverkan om livslångt lärande och uppdragsutbildning

Projektet har under tre år arbetat med frågor kring hur lärosäten arbetar med och organiserar uppdragsutbildning. Finns det några särskilt bra arbetssätt, hur mycket skiljer det sig åt mellan lärosäten? Hur säkerställer vi bra dialoger med uppdragsgivarna och att den utbildning som levereras ger önskade effekter? Finns det bra incitament för lärare att engagera sig i uppdragsutbildning?

Läs mer om LUPP-projektet

Nätverksträff

Nätverksträffen 2020 gick av stapeln i Malmö med tema Livslångt lärande. Det skedde just innan pandemin exploderade och Sverige och världen stängde ner. Utifrån detta ställer vi oss frågan – hur är förutsättningarna att producera och sälja uppdragsutbildningar i aktuellt läge? Vad ser vi som framgångsfaktorer och utmaningar för att uppnå och bidra till ett livslångt lärande utan corona-paus? Detta vill vi prata med dig om på denna lunch-lunch träff.


Datum: 18-19 mars
Tid: 12.30 - 12.00 (lunch till lunch)
Plats: Digitalt via Zoom

Program torsdag den 18 mars

Slutkonferens för LUPP-projektet: Samverkan om livslångt lärande och uppdragsutbildning

Tid

Innehåll

12.30

Introduktion till nätverksträffen och programmet


Välkommen och betydelsen av uppdragsutbildning för en långsiktig samverkan

Lars Bengtsson, prorektor Högskolan i Gävle


12.45

Inledning av avslutningskonferens LUPP-projektet

Jan Theliander, prorektor Högskolan Väst, ordförande styrgruppen för LUPP

Anna-Carin Ramsten, FD, Områdesledare Kompetensförsörjning för omställning, Vinnova

13:00

Lärdomar, utmaningar och framtidsutsikter kring kompetensutveckling och livslångt lärande genom lärosätenas uppdragsutbildning
Monika Hattinger, projektledare tillsammans med delprojektledare

14.00

Paus


Presentation av verktyg, arbetsmodeller, resultat och fördjupad dialog kring arbetsområden i projektet

(Sker i två omgångar, varje deltagare kan välja två områden)

14.15-15.00

Välj ett av följande teman:

- Organisering och arbetsprocesser för uppdragsutbildningsverksamhet

- Kunddialog, behovsinventering och kompetensutvecklingsmodeller

- Incitament och meritering för personal i uppdragsutbildning

15.15-16.00

Välj ett av följande teman:
- Organisering och arbetsprocesser för uppdragsutbildningsverksamhet
- Kunddialog, behovsinventering och kompetensutvecklingsmodeller
- Incitament och meritering för personal i uppdragsutbildning

16.00-16.15

Sammanfattning och avslutning av dagen

Program fredag den 19 mars

Tid

Innehåll

8.30

Samling och introduktion till nätverksträffen

8.40

Det livslånga lärandets betydelse i omställning- ett nationellt perspektiv
Marie Wall, regeringskansliet, projektledare samverkansdelegationen för kompetensförsörjning och livslångt lärande

9.00

Erfarenhetsutbyte i grupper
Om pandemins kort och långsiktiga påverkan på uppdragsutbildning och livslångt lärande ur lärosätens perspektiv.

9.30

Paus

9.50

Så kan högskolornas roll för det livslånga lärandet stärkas- presentation av Svenskt Näringsliv rapport
Ulrika Wallén, policyexpert för högskolepolitik

10.10

Erfarenhet från KUL-projektet – Kunskapsutveckling för livslångt lärande Magnus Lemoine, verksamhetsutvecklare, Högskolan i Gävle

10.20-11.00

I huvudet på kunden: Betydelse av livslångt lärande och uppdragsutbildning i verksamheter
Hur har i pandemins påverkat? Samtal med företrädare för organisationer om kompetensutveckling och framtida utmaningar.

11.00

Paus

11.10-11.50

Erfarenhetsutbyte i temaområden;
- Juridik och Ekonomi
- Marknadsföring och kommunikation
- Uppdragsutbildning och digitalisering

11.50

Sammanfattning och avslutning

Anmälan

Du deltar båda dagarna kostnadsfritt, men vi behöver din anmälan senast den 11 mars. Några dagar innan skickas en zoom-länk ut till samtliga anmälda.

Anmäl dig här

Kontakt

Samverkansansvarig

Anna Jansson Åkerson
Tel: 026-64 87 90
E-post: anna.jansson@hig.se

Logga för UniLink
Lägg till i din kalender
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-02-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)