Gå till eugreenalliance
Sök

RucX Summit 2021

Genom omvärldsspaning, erfarenhets- och kunskapsutbyte samverkar professionella och förtroendevalda vid RucX Summit för att skapa än bättre förutsättningar för att öka måluppfyllelsen och bildningsnivån i regionen. Årets tema är Likvärdig skola – en utmaning på många nivåer.

Datum: fredag 5 februari
Tid: klockan 09:00- 15:45
Plats: digitalt seminarium via zoom

Program

09.00 Uppkoppling till och test av zoom, ljud och bild
09.30 Välkommen, inledning och praktisk information Rektor för Högskolan Ylva Fältholm och RucX

10.00 Likvärdig skola – en utmaning på många nivåer?
Föreläsare: Per Kornhall, doktor i systematisk botanik, författare och skoldebattör. Kornhall har arbetat som gymnasielektor i biologi och kemi bland annat i Gävle på Vasaskolan, som undervisningsråd vid Skolverket och som skolstrateg i Upplands Väsby kommun. Arbetar nu bl.a. på uppdrag av EU-kommissionen med rapporter om undervisningssystem samt är ordförande för Läromedelsförfattarna.

11.15 Valbara webbinarier, du väljer mellan nr 2 och 3

12.00 Lunch

13.00 Valbara webbinarier, du väljer mellan nr 1, 4 och 5

14.00 Kommunalt verksamhetsperspektiv på likvärdighet

14.30 Kaffe/te

15.00 Begreppet likvärdighet - vad kan det betyda på regional och kommunal nivå för kommunpolitiker, för skolhuvudman och för skolledare?
Föreläsare: Guadalupe Francia, professor i pedagogik vid Akademin för utbildning och ekonomi samt vetenskaplig ledare för det strategiska forskningsområde Innovativt lärande vid Högskolan i Gävle.

15.30 RucX styrelse summerar och avslutar

15.45 Dagen avslutas

Valbara webbinarium

Webbinarium 1: I huvudet på en kommunpolitiker gällande likvärdighet. Skolpolitikers reflektioner kring likvärdighetsbegreppet och de utmaningar som finns utifrån ett huvudmannaperspektiv.

Webbinarium 2: Hur kan vi skapa likvärdighet genom praktiknära och verksamhetsutvecklande forskning? Ett antal projekt har startat inom ramen för ULF-projektet (Utveckling, Lärande, Forskning) där det verksamhetsnära forskningsperspektivet är i fokus. Hur kan dessa påverka likvärdighetsarbetet i vardagen?

Webbinarium 3: Samordnarnätverket för nyanlända och flerspråkiga elevers lärande – har arbetet i nätverket haft betydelse för skolverksam- hetens arbete för likvärdighet? Samtal om effekter av nätverkets arbete nationellt och lokalt förs mellan Skolverket, initiativtagare och uppdragsgivare till samordnarnätverket och en samordnare från Söderhamns kommun.

Webbinarium 4: Lärarförsörjningen- utmaningar och initiativ Många är de initiativ som har inletts för att möta lärarbristen. Vad innebär de olika initiativen för lärarförsörjningen på nationell och regional nivå?

Webbinarium 5: Digitaliseringen och förutsättningar för likvärdighet Skolan och digitalisering som fokus och utvecklingsområde har varit aktuell i många år utifrån flera olika perspektiv. Hur har perspektivet likvärdighet och digitalisering hanterats?

För frågor kontakta:

Signhild Olsson, verksamhetsutvecklare RucX
signhild.olsson@hig.se

Lägg till i din kalender
Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-01-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)