GIS-DAY Gävle 2021

För andra gången uppmärksammar vi internationella GIS-dagen. Vi gör det tillsammans med Lantmäteriet och FPX erbjuder följande program.

GIS genomgår en enorm teknikutveckling och allmän spridning som spelar en nyckelroll i den digitala transformationen av samhället. Eftersom dagen är internationell finns programpunkter på både svenska och engelska.

Du kan lyssna via länk som publiceras här senare. Vi kommer även att arbeta för att vissa punkter genomförs på plats, beroende på utvecklingen under hösten.

Mer information om den internationella dagen: www.gisday.com

Gis-Day foto på applikationsområden.

Program – kan komma att uppdateras

09.30 Utbildningar - online

 • Välkommen
 • Kompetensförsörjningsprogram Lantmäteriet
  Utbildningar inom GIS på Högskolan i Gävle
  • Civilingenjörsprogrammet
  • Lantmätarprogrammen
  • Samhällsplanerarprogrammet
  • Datavetenskapliga programmet

10.15 GIS Research projects – In English, online

 • Urban environments that support well-being: Evidence from before and during the pandemic – Kalle Samuelsson
 • Automatic placement of rooftop solar panels in digital surface models – Mohammad Aslani

11.00 Geodata som resurs vid planering och förvaltning
Future Position X bjuder in Sokigo, ESRI och Metasolutions, tre ledande företag inom behandling och utveckling av tjänster med geodata för att berätta om hur de arbetar idag. Vilka nya tjänster tas fram just nu och hur ser framtiden för geodata ut?

12.00 Lunch

13.00 Fortsättning Geodata som resurs vid planering och förvaltning

______________________________________________________

14.00 IVA Nord Seminarium - på svenska:

Geodata - ett verktyg för de globala samhällsutmaningarna

Seminariet genomförs digitalt från Högskolan i Gävle där studenter och forskare finns på plats. Vi välkomnar främst IVA-nätverket och studenter, men eftermiddagens innehåll kan intressera fler från näringsliv och skola.

 • Inledning och välkommen
  – med Tommy Lövgren, kommunikationschef och moderator för dagen
 • Samverkan identifierar behov av utbildning och forskning
 • Högskolan i Gävle och Lantmäteriet har ett nära samarbete inom både utbildning och forskning. Hösten 2020 var en milstolpe då Högskolan startade sin första Civilingenjörsutbildning – och då inom lantmäteriteknik. – med Ylva Fältholm, rektor Högskolan i Gävle

Våra forskare har ordet

 • ”Större osäkerhet ger mindre risk – Hur kan översvämningskartor utvecklas för bättre samhällsplanering?” – Anders Brandt, docent i geospatial informationsvetenskap, HiG
 • “Monitoring sea-level rise using satellite data: a need for improving climate models” 15 min– Mohammad Bagherbandi, professor geomatik, HiG

Paneldiskussion

Kl 15.00 avslutning

Tid och plats

Datum: 17 november
Tid: 9.30-14.00 med efterföljande IVA Nord seminarium klockan 14.00
Plats: Högskolan i Gävle samt länk (publiceras senare).

Vill du veta mer kontaktar du:
Stefan Seipel: stefan.seipel@hig.se, 026-64 85 63
Magnus Lemoine: magnus.lemoine@hig.se, 026-64 89 02

Det här är GIS för oss som arrangerar dagen

Högskolan

Hantering av geografisk information är i flera avseenden avgörande för utveckling av en hållbar framtid och fungerande samverkan. Utöver det är GIS ett stort intresseområde för Högskolan genom att ämnet har en särskild roll i två av högskolans strategiska forskningsområden: Hållbara Städer och Intelligent Industri. Vi ser också ett ökat behov av GIS-kunskap i många yrken och det behövs för ett Sverige som ligger i framkant av digitaliseringsprocessen.

Som enda lärosäte i Sverige erbjuder Högskolan i Gävle en komplett akademisk miljö inom Geospatial Informationsvetenskap med en mångfald av GIS relaterade utbildningar och examina på alla nivåer och dessutom internationell erkänd forskning. Låt dig inspireras av möjligheterna vid GIS-dagen!

Lantmäteriet

Lantmäteriet ansvarar för fastighetsindelningen i Sverige och försörjer samhället med information om geografi och fastigheter. Vi säkrar ägandet av fastigheter och tillgängliggör geodata för samhället och säkerställer en nationell geodetisk infrastruktur. Lantmäteriet är en modern statlig myndighet som kartlägger Sverige med moderna tekniker, t.ex. genom laserscanning. Vi bygger upp och tillhandahåller geografisk information och fastighetsinformation som används av andra myndigheter och företag i samhället, exempelvis i GIS and andra system. Vi ansvarar även för registreringen av fastigheter, som bland annat visar vem eller vilka som äger respektive fastighet och, tillsammans med utvalda kommuner, fattar beslut om nya fastigheter eller om ändring av existerande fastighetsgränser. Lantmäteriet känner till varenda plats i Sverige!

FPX

Future Position X är en ideell organisation som grundades 2006 genom att regionala aktörer samlades i ett initiativ med uppdrag att ta ställning som ett etablerat geospatialt informationskluster. Idag är Future Position X en policydriven Digital Hub som stöder den regionala utvecklingsstrategin. FPX fokuserar på hälsa och välbefinnande i den smarta, hållbara, livskraftiga staden och samhället och kopplar våra åtgärder till Agenda 2030 (de globala målen för hållbar utveckling). FPX arbetar för en hållbar tillväxt i regionen Gävleborg tillsammans med företag och samhälle.

Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-10-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)