Sök

GIS-DAY Gävle 2021

För andra gången uppmärksammar vi internationella GIS-dagen. Vi gör det i gott samarbete med Lantmäteriet och FPX.

GIS genomgår en enorm teknikutveckling och allmän spridning som spelar en nyckelroll i den digitala transformationen av samhället. Eftersom dagen är internationell finns programpunkter på både svenska och engelska. Mer information om den internationella dagen: www.gisday.com

Gis-Day foto på applikationsområden.

Program

09.30 Utbildningar - online

 • Välkommen
 • Kompetensförsörjningsprogram Lantmäteriet
 • Utbildningar inom GIS på Högskolan i Gävle
  • Civilingenjörsprogrammet
  • Lantmätarprogrammen
  • Samhällsplanerarprogrammet
  • Datavetenskapliga programmet

10.15 GIS Research projects – In English, online

 • Urban environments that support well-being: Evidence from before and during the pandemic – Kalle Samuelsson
 • Automatic placement of rooftop solar panels in digital surface models – Mohammad Aslani

11.00 Geodata som resurs vid planering och förvaltning
Future Position X bjuder in Sokigo, ESRI och Metasolutions, tre ledande företag inom behandling och utveckling av tjänster med geodata för att berätta om hur de arbetar idag. Vilka nya tjänster tas fram just nu och hur ser framtiden för geodata ut?

12.00 Avslutning

Tid och plats för GIS-DAY

Datum: 17 november
Tid: 9.30-12.00 med efterföljande IVA Nord seminarium klockan 14.00
Plats: https://hig-se.zoom.us/s/68662711720

Vill du veta mer kontaktar du:
Stefan Seipel: stefan.seipel@hig.se, 026-64 85 63
Magnus Lemoine: magnus.lemoine@hig.se, 026-64 89 02

14.00 IVA Nord Seminarium

Geodata – strategisk resurs för att hantera klimatförändringarna

Konsekvenserna av klimatförändringarna blir allt påtagligare. I augusti översvämmades Gävle efter att 160 millimeter regn fallit på ett dygn. Denna typ av händelse ställer nya krav på samhällsplaneringen. Vilken roll kan geodata spela? Vad görs för att stärka forskning och kompetensförsörjning inom området?

Program och medverkande

Inledning – Tommy Lövgren, kommunikationschef, HiG

 • Större osäkerhet ger mindre risk – Hur kan översvämningskartor utvecklas för bättre samhällsplanering? med Anders Brandt, docent i geospatial informationsvetenskap, HiG
 • Monitoring sea-level rise using satellite data: a need for improving climate models. med Mohammad Bagherbandi, professor i geomatik, HiG

Paneldiskussion

Anders Brandt, Mohammad Bagherbandi, Ylva Fältholm, rektor HiG, Tommy Lövgren, Susanne Ås Sivborg, generaldirektör Lantmäteriet, Jonas Ågren, universitetslektor, HiG

Din anmälan till IVA Nords seminarium

Du anmäler dig till IVA Nord och Högskolan i Gävles seminarium här.

Bild på Gävle efter översvämning 2021

Bilden visar ett bostadsområde under översvämningen i Gävle 2021.

Mer om Geodata

I geografiska informationssystem (GIS) kan geodata i form av höjddata, markanvändning, geologisk information samt klimat- och väderdata analyseras för att förbättra en översvämningsanalys. Att skapa noggranna höjdmodeller för att räkna ut hur vattnet rinner efter ett skyfall är ett exempel på ett användningsområde för geodata. En annan tillämpning är digitala 3D-modeller för att visualisera förändringar i stadsbilden som ett nytt bostadsprojekt kommer att leda till.

För att geodata ska kunna utnyttjas fullt ut och bidra till innovation och hållbar utveckling används avancerad ny teknik som artificiell intelligens (AI), virtuell verklighet (VR) och analys av stordata. Högskolan i Gävle (HiG) är ett av lärosätena med mest omfattande utbildning och forskning kring geodata. Här finns också den enda civilingenjörsutbildningen i landet som är helt inriktad mot geodata.

Det här är GIS för oss som arrangerar GIS-DAY

Högskolan

Hantering av geografisk information är i flera avseenden avgörande för utveckling av en hållbar framtid och fungerande samverkan. Utöver det är GIS ett stort intresseområde för Högskolan genom att ämnet har en särskild roll i två av högskolans strategiska forskningsområden: Hållbara Städer och Intelligent Industri. Vi ser också ett ökat behov av GIS-kunskap i många yrken och det behövs för ett Sverige som ligger i framkant av digitaliseringsprocessen.

Som enda lärosäte i Sverige erbjuder Högskolan i Gävle en komplett akademisk miljö inom Geospatial Informationsvetenskap med en mångfald av GIS relaterade utbildningar och examina på alla nivåer och dessutom internationell erkänd forskning. Låt dig inspireras av möjligheterna vid GIS-dagen!

Lantmäteriet

Lantmäteriet ansvarar för fastighetsindelningen i Sverige och försörjer samhället med information om geografi och fastigheter. Vi säkrar ägandet av fastigheter och tillgängliggör geodata för samhället och säkerställer en nationell geodetisk infrastruktur. Lantmäteriet är en modern statlig myndighet som kartlägger Sverige med moderna tekniker, t.ex. genom laserscanning. Vi bygger upp och tillhandahåller geografisk information och fastighetsinformation som används av andra myndigheter och företag i samhället, exempelvis i GIS and andra system. Vi ansvarar även för registreringen av fastigheter, som bland annat visar vem eller vilka som äger respektive fastighet och, tillsammans med utvalda kommuner, fattar beslut om nya fastigheter eller om ändring av existerande fastighetsgränser. Lantmäteriet känner till varenda plats i Sverige!

FPX

Future Position X är en ideell organisation som grundades 2006 genom att regionala aktörer samlades i ett initiativ med uppdrag att ta ställning som ett etablerat geospatialt informationskluster. Idag är Future Position X en policydriven Digital Hub som stöder den regionala utvecklingsstrategin. FPX fokuserar på hälsa och välbefinnande i den smarta, hållbara, livskraftiga staden och samhället och kopplar våra åtgärder till Agenda 2030 (de globala målen för hållbar utveckling). FPX arbetar för en hållbar tillväxt i regionen Gävleborg tillsammans med företag och samhälle.

Lägg till i din kalender
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-11-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)