Gå till eugreenalliance
Sök

ForskarFredag - möt våra forskare

ForskarFredag är Sveriges mest spridda vetenskapsfestival med aktiviteter över hela Sverige. Högskolan i Gävle deltar och bjuder in till ett digitalt seminarium där ni får möjlighet att möta några av våra forskare och höra om vår forskning.

Vi bjuder in till en spännande fredag där du får möta några av våra forskare som är kopplade till våra strategiska forskningsområden. Genom fyra strategiska forskningsområden bidrar Högskolan till att möta många av de samhällsutmaningar som vårt samhälle står inför. Under ForskarFredag presenterar vi lite av den forskning som är knuten till tre av våra strategiska forskningsområden.

Datum: Fredag den 24 september
Tid: 09.30-12.00
Plats: https://hig-se.zoom.us/j/62691101418

Program

Som besökare väljer du själv om du vill vara med på alla programpunkter, eller bara enstaka. Varje föreläsning är ca 15 minuter. Du deltar på eventet utan kostnad, ingen anmälan behövs.

09.30-10.45 Hållbar stadsutveckling

Den pågående urbaniseringen innebär betydande ekologiska, ekonomiska, tekniska och sociala samhällsutmaningar. Detta forskningsområde syftar till att bidra till en hållbar stadsutveckling och därmed förbättra människans livsmiljö.

 • Varför blir det varmare - Mekanismen för växthuseffekten?
  Björn Karlsson, professor energisystem
 • BIG project: individual, social, and ecological health
  Matteo Guisti, postdoktor miljövetenskap
  Föreläsningen ges på engelska
 • Skyfall i Gävle! Går det att förutse vilka områden som är extra utsatta
  Nancy Joy Lim, lektor geospatial informationsvetenskap
 • Solcellstekniken - en del av framtidens hållbara bostadsbyggande
  Mattias Gustafsson, doktor energisystem

Kl. 11.00-11.30 Intelligent industri

Forskningen inom intelligent industri är inriktad mot hållbar produktion vilket är en nyckel för att skapa ett hållbart samhälle. En av de stora samhällsutmaningarna är hur vi ska kunna försörja samhället med de produkter och tjänster som behövs på ett hållbart sätt.

 • Den pågående digitaliseringen skapar stora möjligheter för människan. Hur kan kollaborativa robotar, Exoskelett och VR/AR/Hololens användas för att nå ett hållbart samhälle?
  Niclas Björsell, docent elektroteknik


11.30-12.00 Hälsofrämjande arbete

Vårt komplexa samhälle påverkar hälsan på ett sätt som kräver att vi tar oss an detta på ett bredare sätt än tidigare. Forskningen inom Hälsofrämjande utvecklar kunskap om hur fysisk och psykisk hälsa kan främjas för den enskilde individen, organisationen och samhället i stort och vi fokuserar på forskning som adresserar konkreta problem och som bidrar med direkt nytta för samhället.

 • Vägen tillbaka - kvinnors föreställningar om att återgå i arbete, samt deras välbefinnande, efter en långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa
  Åsa Hedlund, Doktorand och universitetsadjunkt i vårdvetenskap
 • Flexibelt arbete och balansen mellan arbete-privatliv
  Sofie Bjärntoft, doktorand i arbetshälsovetenskap

Möt våra forskare

Matteo Giusti. Forskare. Urban Studio. Hållbara städer.

Matteo Giusti

Nancy Joy Lim vid Akademin för teknik och miljö.

Nancy Joy Lim

Mattias Gustafsson, doktorand vid Högskolan i Gävle. Fotograferad 181128.

Mattias Gustafsson

Niclas Björsell.

Niclas Björsell

Åsa Hedlund

Åsa Hedlund

Sofie Bjärntoft, doktorand i arbetshälsovetenskap.

Sofie Bjärntoft

Logotype för Forskarfredag

ForskarFredag skapar mötesplatser och dialog mellan forskare och allmänhet, visar vad vetenskap är, hur forskning går till och hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara. Vi vill utmana stereotypa föreställningar om forskare och berätta om hur det egentligen är att jobba som forskare. Vi vill ge unga nya förebilder och inspirera till högre utbildning och en forskarkarriär. Vanligtvis hålls ForskarFredag den sista fredagen och lördagen i september.

Mer information om ForskarFredag samt se programmet för hela Sverige

Kontakt

Johanna Esplund

Kommunikatör
e-post: johanna.esplund@hig.se

Lägg till i din kalender
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-09-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)