Gå till eugreenalliance
Sök

Digital workshop om samverkan näringsliv och det nya Civilingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik

Välkommen på en digital workshop som arrangeras av Högskolan i Gävle som en del i projektet ”Geodatakompetens på avancerad nivå” med finansiering av KK-stiftelsen (KKS/Avans). 

I augusti 2020 startade Högskolan Civilingenjörsprogrammet i Lantmäteriteknik, en femårig utbildning inriktad mot tekniskt lantmäteri, geografiska informationssystem och hållbarhet. Utbildningen syftar till att utbilda ledande experter inom geodataområdet för att möta samhällets växande behov.

För att utveckla det konkreta samarbetet med branschen, och förvissa oss om att utbildningen motsvarar näringslivets framtida kompetensbehov, har vi med stöd från KK-stiftelsen startat projektet Geodatakompetens på avancerad nivå (KKS/Avans). Som en del i projektet, bjuder vi härmed in företag och myndigheter till en workshop om samverkan med den nya civilingenjörsutbildningen.

Anmäl dig till workshopen

Anmälan görs via e-post till magnus.lemoine@hig.se senast den 1 oktober 2021. Du får därefter en zoom-länk inför mötet.

Datum: Tisdag 12 oktober
Tid: 10.00-15.30
Plats: Digitalt - länk till zoom efter anmälan

Civilingenjörsprogrammet bild

Mer information om utbildningen

Här finns Civilingenjörsprogrammet presenterat på vår webbplats. Du finner även kurserna inom programmet:

Civilingenjörsprogram i lantmäteriteknik 300 hp

Kontakt för workshop och civilingenjörsprogrammet

Jonas Ågren, Projektledare KKS/Avansprojektet,
jonas.agren@hig.se, 073-584 94 13

Fredrik Zetterquist, Utbildningsledare Civilingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik, fredrik.zetterquist@hig.se, 070-550 49 56

Preliminär agenda

10:00-10:05 Välkommen

10:05-10:15 Det nya civilingenjörs-programmet i lantmäteriteknik (och andra geodatautbildningar på HIG) – Fredrik Zetterquist, HiG, utbildningsledare

10:15-10:25 Introduktion till KKS/Avans-projektet och workshopen
– Jonas Ågren, HIG, projektledare i KKS/Avansprojektet


Session 1: Kort presentation av företag/myndigheter och deras kompetensbehov

10:25-11:00 Presentation och redovisning av kompetensbehov
– SWECO, Lantmäteriet, Esri, Geoforum, Trimtec, BIM Alliance och Bentley

11:00-11:10 PAUS

11:10-11:30 Kort presentation inkl. kompetensbehov, fortsättning
– Trafikverket, Metria, Leica och FPX

11:30-12:00 Interaktiva frågor och diskussion om civilingenjörsprogrammet i stort motsvarar kompetensbehoven

12:00-13:00 LUNCH


Session 2: Utformning av de avancerade delarna av civilingenjörsprogrammet och näringslivets medverkan vid kursgenomförandet

13:00-13:10 Inriktningen mot Tekniskt lantmäteri – Jonas Ågren

13:10-13:20 GIS-inriktningen – Anders Brandt, HIG

13:20-13:30 Näringslivets medverkan, introduktion – Stefan Seipel, HIG

13:30-14:00 Interaktiva frågor, diskussion om näringslivets medverkan och synpunkter på utformningen av inriktningarna

14:00-14:05 PAUS


Session 3: Marknadsföring och rekrytering av studenter

14:05-14:15 Marknadsföring av civilingenjörsprogrammet på Högskolan i Gävle
– Magnus Lemoine och Fredrik Zetterquist, HIG

14:15-14:30 Pågående arbete med kompetensförsörjning och marknadsföring av utbildningar inom geodata-området – Elisabeth Lewis, Geodatarådet, Lantmäteriet

14:30-14:55 Interaktiva frågor och diskussion om hur näringslivet kan hjälpa till med att attrahera studenter

14:55-15:00 Avslutning


Frivilligt eftersnack och uppföljning

(15:00-15:30) Möjlighet finns att diskutera i mindre grupper i ”breakout rooms”.


Lägg till i din kalender
Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-10-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)