Gå till eugreenalliance
Sök

Seminarium: Urban commons för socialt hållbar stadsutveckling

Hur kan vi åstadkomma en stadsutveckling som motverkar ojämlikhet och polarisering? Hur kan stadsutveckling beakta miljö- och klimataspekter?

Förändringar av miljön och det offentliga rummet i våra städer är idag så genomgripande att de har resulterat i såväl lokala som globala problem vars lösningar nödvändiggör samverkan mellan många olika aktörer. Detta seminarium handlar om urban commons för socialt hållbar stadsutveckling och vänder sig till tjänstemän och beslutsfattare i offentlig sektor, företrädare för föreningsliv och civilsamhälle samt till forskarsamhället.

Datum: Torsdag den 2 december
Tid: 9.30-16.00
Plats: Gävle Konserthus, Bo Lindesalen, Kungsbäcksvägen 22.
Du kan också delta via Zoom på följande länk: https://hig-se.zoom.us/j/68990453555

Urban commons (urbana gemensamheter) är ett begrepp som fokuserar på relationen mellan stadsplanering/byggd miljö och sociala förhållanden, aktörer, aktiviteter och processer. Hur kan stadsmiljön utformas för att skapa gemensamt deltagande, inflytande och aktivitet - och hur kan sociala aktörer gemensamt bidra till utformandet av platser för möten och aktiviteter? Urban commons handlar om människors gemensamma resurser och liv där delaktighet och inflytande står i centrum för en hållbar stadsutveckling.

Vid detta seminarietillfälle kommer konkreta exempel på socialt hållbar stadsutveckling att presenteras och diskuteras. Hur kan vi åstadkomma en stadsutveckling som motverkar ojämlikhet och polarisering? En viktig fråga i relation till det är också hur stadsutvecklingen kan beakta miljö- och klimataspekter.

Dagens program


09.30-10.00

Välkomna till seminariet. Om forskningsprogrammet Urban Commons samt SFO-Hållbar Stadsutveckling
Stefan Sjöberg, Johan Colding, Marie Hansson

10.00-10.30

Skarpnäcksfältet – ett pilotexempel på social planering för urban commons
Päivi Turunen, lektor i socialt arbete, Högskolan i Gävle

10.30-11.00

FIKA

11.00-11.30

Områdesbaserat samhällsarbete i Mölndal - från Bifrost 1997 till Balltorp 2021
Vibeke Ekström, Socionom/områdessamordnare

11.30-12.00

Ökad inkludering i Sandviken
Emmelie Berggren, strateg inom social hållbarhet, Sandvikens kommun

12.00-13.00

LUNCH

13.00-13.30

Väsby Labs och Fyrklövern, Upplands Väsby
Alrik von Hofsten

13.30-14.00

Stadsdelslyftet i Gävle
Caroline Engberg, enhetschef social hållbarhet och säkerhetsenheten, Gävle kommun

14.00-14.30

FIKA

14.30-15.00

FAIRTRANS (WP4) och Future-proof cities (FPC)
Stephan Barthel, programchef; Johan Colding, WP4 ledare; Tarina Levin och Caroline Nilsson, FPC-doktorander

15.00-16.00

Gemensam problematisering och diskussion om urban commons för socialt hållbar stadsutveckling. Framåtblick.

Anmälan

Seminariet är kostnadsfritt. Det är möjligt att delta på plats i Konserthuset eller via Zoom. Deltagarantalet i Konserthuset är begränsat, först till kvarn gäller! Vid anmälan ange om ni vill delta på plats i Gävle eller via Zoom.

Anmälan till seminariet sker via e-post till Marie Hansson: maehan@hig.se
senast onsdag 10 november.

Alla deltagare i Gävle bjuds på lunch och kaffe, ange i anmälan om ni vill ha specialkost.

Urban Commons

Urban Commons är ett forskningsprogram inom det Strategiska forskningsområdet Hållbar stadsutveckling vid Högskolan i Gävle.

Kontakt

Stefan Sjöberg

Programansvarig Urban Commons, docent i socialt arbete och lektor i sociologi
E-post: stnsjg@hig.se

Lägg till i din kalender
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-10-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)