Gå till eugreenalliance
Sök

ASK arenaträff: Faktorer och möjligheter som påverkar våldsutveckling

Brottsförebyggande åtgärder är viktigt för minskad brottslighet och ökad trygghet. Kommuner har en central roll i arbetet och kan bidra med insatser inom ramen för exempelvis socialtjänst och skolverksamhet samt i samhällsplanering eller tillsyn.

Idag finns inget övergripande kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete. Hur kommuner arbetar med frågan varierar. Enligt en ny utredning kan kommuner få ett obligatoriskt ansvar inom området. I regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminalitet finns förslag på hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet bör utformas.

ASK, Arenan för social kunskapsutveckling, bjuder in till arenaträff med fokus på våldsutveckling. Forskning kommer att presenteras från projektet What happened in Sweden over the last 40 years – brottsutveckling, etnicitet, kön och social klass i Sverige (WHiS). Presentationen kommer särskilt fokusera på utvecklingen i Gävleborg, följt av samtal kring fortsatt gemensamt arbete. Vi vänder oss särskilt till chefer, samordnare och strateger i kommuner och andra verksamheter.

Datum: 26 januari 2022
Tid: 9-12 (inkl fika)
Plats: Digitalt via Zoom

Dagens program

  • Utredningskriminologi- vad innebär utbildningen och dess roll i samhället?
    Studenter och lärare från utbildningen, Högskolan i Gävle
  • Presentation av ny forskning om våldsbrottslighet
    Vad kännetecknar kommuner som under perioden 1997-2020 har en kraftigt ökad våldsbrottslighet alternativt inte har en ökning? Hur ser utvecklingen ut för kommunerna i Gävleborg? Sofia Wikman och Jerzy Sarnecki, Högskolan i Gävle
  • Hur kan kommun, akademi och andra samhällsaktörer samarbeta kring våldsutveckling i Gävleborg?
    Ett samtal där vi möts och diskuterar hur vi kan gå vidare tillsammans. Hur kan vi samarbeta kring forskning i dessa frågor?

Anmälan

Anmälan senast den 21 januari 2022 i formuläret nedan. Vi skickar ut länken till arenaträffen efter det.

Logga för ASK

ASK, arenan för socialkunskapsutveckling är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, Region Gävleborg och kommunerna i Gävleborgs län. ASK är en mötesplats där forskning och praktik möts i syfte att främja kompetensöverföring och samverkan.

Kontakt

Projektledare ASK

Bo Söderqvist
e-post: bo soderqvist@hig.se
tel: 026-64 50 53

Lägg till i din kalender
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-05-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)