Gå till eugreenalliance
Sök

Workshop om industriforskarskola

Välkommen till en workshop om vår planerade industriforskarskola inom intelligent beslutsfattande och beslutsstöd för komplexa problem inom industrin.

Forskarskolan är ett initiativ för Norra Mellansverige och ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, Högskolan Dalarna och Karlstads universitet.

Vi bjuder nu in företag till en workshop för att informera om forskarskolan, samtala med forskarna samt diskutera hur samverkan med forskarskolan kan se ut.

Datum: fredag den 28 januari
Tid: 13.00-15.00
Plats: Digitalt via Zoom

Agenda

Presentation av forskarskolan
- Inriktning och fokusområden
- Nyttan för industrin
- Samverkansformer
- Vägen framåt

Diskussion

Sammanfattning och nästa steg

Bakgrund

Syftet med en forskarskola är att erbjuda utbildning som möter industrins behov av spetskompetens och som stärker konkurrenskraften för de medverkande företagen. Forskarskolan erbjuder möjligheten att utveckla medarbetare och förbereda dem för specialistuppdrag inom företaget. Forskarskolan vänder sig till yrkesverksamma inom industriell utveckling som under en fem års period lägger 80% av sin arbetstid på företagskopplad forskning och utveckling och som leder fram till en doktorsexamen. Deltagare bör ha minst tre års arbetslivserfarenhet, vara anställda av företaget och uppfylla kvalifikationer för forskarutbildning.

Inriktning på forskarskolan

Forskarskolan är inriktad mot beslutsfattande och beslutstöd för komplexa problem i industrin. Beslutsfattande handlar om hur företag kan ta bättre beslut i komplexa, osäkra och dynamiska beslutssituationer samt hur beslutsfattande kan decentraliseras och automatiseras. Beslutstöd handlar om hur datadrivna, modelldrivna och kunskapsdrivna beslutsstöd kan utvecklas för att bättre stödja beslutsfattare. Forskarskolan vänder sig till företag verksamma i energi-, produktions och logistiksektorn och är öppen för olika typer av beslutsproblem

Anmälan

Anmälan sker senast den 25 januari till Joakim Helmbrant på e-post: joakim.helmbrant@hig.se

Kontakt

För frågor kring workshop kontakta:

Per Hilletofth, professor
tel: 026-64 85 24
e-post: per.hilletofth@hig.se

Niclas Björsell, professor
tel: 026-64 87 95
e-post: niclas.bjorsell@hig.se

Lägg till i din kalender
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-05-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)