Gå till eugreenalliance
Sök

Webinarieserie: Demokratiluncher del 3

Välkommen till det tredje seminariet i Högskolans webinarieserie Demokratiluncher. Alla seminarier har teman som berör demokrati och likvärdighet.

Att osynliggöra våld mot kvinnor – om könsneutralitet i patriarkatets tjänst

Sarah Ljungquist, lektor i genusvetenskap, Högskolan i Gävle.

Datum: tisdag 1 februari
Tid: 12.00–13.30
Plats: Digitalt via Zoom

I föredraget diskuteras det idag utbredda användandet av könsneutrala begrepp som "våld i nära relationer" i beskrivningen av och arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Sarah lyfter upp och problematiserar konsekvenserna av osynliggörandet och ställer detta i relation till det tydliga synliggörandet av det könsbaserade våldet under 1990-talet.

I samtalspanelen:

Rebecka Andersson är generalsekreterare för Unizon. Unizon samlar över 130 idéburna och icke-vinstdrivande kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld.

Susanne Mattsson är forskare och adjunkt vid Nationellt Center för Kvinnofrid (NCK) vid Uppsala Universitet. NCK har regeringens uppdrag att nationellt höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor. Susanne har tidigare arbetat kliniskt med medicinskt omhändertagande och terapeutisk behandling av kvinnor som utsatts för våld och/eller sexuella övergrepp.

Kvinnojouren Blåklockan är en ideell förening som stöttar och hjälper kvinnor och barn som på olika sätt utsatts för förtryck, våld och/eller hot av närstående. Kvinnojouren arbetar också förebyggande genom att föreläsa, utbilda, medvetandegöra och opinionsbilda om mäns våld mot kvinnor.

Moderator: Sara Skoog Waller, Lektor i psykologi, Högskolan i Gävle

Anmälan

Webinarierna är kostnadsfria och sänds via Zoom. Anmälan till respektive tillfälle görs via mejl till Sara Waller Skoog på e-post: sara.wallerskoog@hig.se

Efter anmälan får du en länk till seminariet skickad till dig.

Program Demokratiluncher

Totalt kommer fem demokratiluncher att genomföras. Du kan ladda hem hela programmet här.

Program Demokratiluncher Pdf, 245 kB.

Kontakt

Sara Waller Skoog

e-post: sara.wallerskoog@hig.se

Lägg till i din kalender
Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-02-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)