Gå till eugreenalliance
Sök

Spikning: Ny avhandling av Ida Johansson vid ATM

Spikning av doktorsavhandlingen “Improved energy efficiency in industrial small and medium-sized enterprises: Regional energy efficiency network policy programs” av Ida Johansson vid Akademin för teknik och miljö.

Datum: Tisdag 15 februari
Tid: 12:15
Plats: Forskarhörnan, Biblioteket och Zoom https://hig-se.zoom.us/j/69776224498

Välkomna!

Sammanfattning

Trots stor potential för förbättrad energieffektivisering i industriella små och medelstora företag (SMF) förverkligas inte den fulla potentialen på grund av ett antal hinder för energieffektivisering. Ett primärt sätt att förverkliga den fulla potentialen är att arbeta med energiledning och genomföra energikartläggningar. Energiledningen är dock underutvecklad i icke-energiintensiva SMF och endast hälften av åtgärderna föreslagna i en energikartläggning genomförs. För att lösa detta problem bistår energieffektiviseringsnätverk (EEN) med viktiga tjänster och stöd till SMF vilket kan fördubbla implementeringsgraden av åtgärder såväl som den uppnådda energieffektiviteten, jämfört med en energikartläggning.

Denna avhandling studerar regionala styrmedel för energieffektivisering i industriella SMF, och specifikt EEN. Resultaten visar att, trots deltagande i EEN, så förverkligas inte potentialen i produktionsprocesserna och energiledningen är fortfarande underutvecklad i SMF. Resultaten visar också att EEN minskar några av de vanligaste hindren för energieffektivisering, men är otillräckligt för att minska dem alla. Metodiken, att med hjälp av hinderteori utvärdera nätverksprocessen, kan användas för framtida utvärderingar där det rekommenderas att tillämpa processutvärderingen medan EEN är i drift, för att bedöma funktionernas prestanda.

Från de främsta hindren mot och drivkrafter för energiledning verkar organisatoriska aspekter vara av stor betydelse, följt av hinder/drivkrafter relaterade till ekonomi och kunskap. Hindren för energiledning verkar vara mer av organisatorisk form än hindren för energieffektiviseringsåtgärder.

De huvudsakliga bidragen är en modell för utformning av energiprogram för energieffektivisering i SMF, samt en modell för utvärdering av energiprogram i allmänhet, och EEN specifikt. Dessutom ger avhandlingen insikter om nyckelprocesser för driften av EEN-program för SMF. Nätverksmodellen och dess funktioner behöver vidareutvecklas för att förbättra energiledningen och även nå produktionsprocesserna i SMF.

Lägg till i din kalender
Publicerad av: Karin Meyer Lundén Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-02-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)