Gå till eugreenalliance
Sök

Socionomers utbildning och arbetsmarknad - nuläge och framtidsprognos

Hur ser arbetsmarknadens efterfrågan av socionomer och kompetens av socialt arbete ut framåt? Hur kan högskolor och universitet möta behoven i samhället och hur kan de praktiska verksamheterna uppmuntra socionomer för vidareutbildning och forskning? Vad kan vi göra mer tillsammans vad gäller vidareutbildningar av socionomer?

Utifrån en ny rapport presenteras en genomlysning av socionomfältet utifrån utbildning och arbetsmarknad. Vi får en presentation av arbetslivets efterfrågan av socionomer och kompetens inom social utbildning och hur lärosäten kan svara upp mot detta vad gäller dimensionering och kompetensförsörjning av utbildare, lärare och forskare. Genomlysningen ger en bild av ett nuläge men också prognoser om socionomers utbildning och arbetsmarknad samt behovet av forskning.

Vi välkomnar dig som arbetar med eller är intresserad av utbildning, kompetensförsörjning och forskning inom socialt arbete till en eftermiddag med aktuella insikter från forskningsrapporten och samtal om hur detta påverkar utbildning och arbetsliv inom socialt arbete. Hur kan vi arbeta för ökad kompetensutveckling i framtiden?

Datum: 19 maj
Tid: 13.00-15.00
Plats: Vi ses på länk i zoom: https://hig-se.zoom.us/j/62089042974?from=addon

Ingen anmälan behövs

Program

13.00-13.15 Inledning och presentation av FORSA

13.15-14.00 Presentation av rapporten Genomlysning av socionomfältet- Nuläge och prognoser om socionomers utbildning och arbetsmarknad” Tapio Salonen, professor vid Malmö universitet, och Alexandru Panican, docent, Lunds universitet

14.00-14.15 Paus

14.15-15.00 Diskussion

Seminariet är ett samarrangemang mellan Högskolan i Gävle, Umeå Universitet och FORSA-Norr (Förbundet för forskning i socialt arbete).

Logga Umeå Universitet
Logga Forsa
Logga för ASK

ASK, arenan för socialkunskapsutveckling är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, Region Gävleborg och kommunerna i Gävleborgs län. ASK är en mötesplats där forskning och praktik möts i syfte att främja kompetensöverföring och samverkan.

Kontakt

Päivi Turunen, Högskolan i Gävle, paitun@hig.se

Bo Söderqvist, Högskolan i Gävle, bo.soderqvist@hig.se

Eva Wikström, Umeå Universitet och ordförande i FORSA Norr, eva.wikstrom@umu.se

Lägg till i din kalender
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-08-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)