Gå till eugreenalliance
Sök

Seminarium: Andrum i staden

Välkommen till ett seminarium som belyser välbefinnande i relation till stadsmiljön ur olika synvinklar. Allt från naturens betydelse för själslig hälsa och känslor av trivsel till frågor om estetik, konst och andlighet.

Datum: tisdag den 10 maj
Tid: 09.30-16.30
Plats: Gävle Konserthus, Bo Lindesalen, Kungsbäcksvägen 22, eller deltagande via Zoom: https://hig-se.zoom.us/j/62434221651

Förändringar av det offentliga rummet i våra städer inkluderar också den andliga miljön i vid mening. Sverige är inte längre ett entydigt sekulärt samhälle utan bör snarare beskrivas som mångkulturellt eller pluralistiskt. Hur skulle en utveckling av staden se ut där den ”andliga dimensionen” har en naturlig plats? Detta seminarium utforskar den existentiella aspekten på en socialt hållbar stadsutveckling och vänder sig till tjänstemän och beslutsfattare i offentlig sektor, företrädare för föreningsliv och civilsamhälle samt forskarsamhället.

Urban commons handlar om människors gemensamma resurser och liv där delaktighet och inflytande för alla står i centrum. Hur kan de urbana gemenskaperna bli kultur-överskridande mötesplatser? Den mångkulturella staden kan ses som ett centrum för andlig innovation, som föder nya andliga uttryck varav vissa på ett oförutsägbart sätt växer fram inifrån ”det sekulära”. Den omfattande omställning som krävs av samhället för att uppnå de högt ställda klimatmålen växelverkar med en nödvändig inre omställning och förändrade levnadsmönster.

Vid detta seminarietillfälle kommer välbefinnande i relation till stadsmiljön att belysas ur olika synvinklar. Allt från naturens betydelse för själslig hälsa och känslor av trivsel till frågor om estetik, konst och andlighet. En ökad betoning på dessa kvaliteter utmärker övergången till vad man kunde kalla för en ”postsekulär” stadsplanering

Seminarieprogram

09.30-10.00

Välkomna till seminariet
Om forskningsprogrammet Urban Commons (Johan Colding och Stefan Sjöberg) samt presentation av dagens tema: Andrum i staden (Olov Dahlin och Peder Thalén

10.00-10.30

Naturkontakt och existentiell hälsa.
Henrik Ohlsson, forskare vid Södertörns Högskola, berättar om sitt eget delprojekt rörande ”skogsbad” m.m. vilket ingår i det vidare projektet ”Naturrelationer och sekularitet i Sverige, Danmark och Estland”.

10.30-11.00

FIKA

11.00-11.30

Naturen – en plats för återhämtning.
Eva Sahlin, forskare vid Institutet för stressmedicin vid Västra Götalandsregionen, presenterar sin forskning om rehabiliteringsinsatser vid Gröna Rehab i Göteborg.

11.30-12.00

Bättre livskvalitet i stadsmiljön – om kopplingen mellan stadsmiljön och Gävlebornas fysiska och psykiska hälsa.
Matteo Giusti, forskare på Högskolan i Gävle, berättar om projektet BIG. Föredraget hålls på engelska.

12.00-13.00

LUNCH PÅ KONSERTHUSET

13.00-13.45

Öppningar mot det numinösa – skärningspunkter mellan religion och estetik i det sekulära samhället.
Max Liljefors, professor i konsthistoria, berättar om sin forskning om beröringspunkterna mellan konst och andlighet.

13.45-14.30

Duvedmodellen för lokalsamhället 2.0.
Björn Hellström, docent i arkitektur och professor vid KTH, berättar om ett forskningsprojekt som handlar om lokalt inflytande i vitala frågor om boende, och som avser att visa vägen för resiliens och nya former av livsmiljöer i våra städer.

14.30-15.00

FIKA

15.00-15.30

Framtidens stad – om ungdomar får välja.
Olov Dahlin samtalar med ungdomar från rörelsen Fridays For Future (FFF), initierad av Greta Thunberg.

15.30-16.30

Diskussion om Urban Commons och postsekulär stadsutveckling för en existentiellt hållbar stad med fokus på natur (gröna värden), konst/estetik och andlighet. Vägar framåt.

Anmälan

Seminariet är kostnadsfritt. Det är möjligt att delta på plats i Konserthuset eller via Zoom. Deltagarantalet i Konserthuset är begränsat, först till kvarn gäller! Alla deltagare i Gävle bjuds på lunch och kaffe. Vid anmälan, meddela om ni vill delta på
plats i Gävle eller via Zoom, samt vid deltagande i Gävle om ni vill ha specialkost.

Anmäl senast den 1 maj till: Andrea Hansson på e-post: andrea.hansson@hotmail.com

Om Urban Commons

Urban Commons är ett forskningsprogram inom det Strategiska forskningsområdet Hållbar stadsutveckling vid Högskolan i Gävle.

Kontakt

Vid frågor kontakta:

Olov Dahlin, universitetslektor i religionsvetenskap
e-post: odn@hig.se

Peder Thalén, professor i religionsvetenskap
e-post: ptn@hig.se

Johan Colding, programansvarig Urban Commons, professor i miljövetenskap,
e-post: Johan.Colding@hig.se

Stefan Sjöberg, programansvarig Urban Commons, docent i socialt arbete och lektor i sociologi
e-post: stnsjg@hig.se

Lägg till i din kalender
Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-04-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)