Gå till eugreenalliance
Sök

Internationella kvinnodagen: Demokratilunch

Det är dags för det fjärde seminariet i Högskolans webbinarieserie Demokratiluncher. Den här gången med Sara Skoog Waller som föreläser under temat: Ensamgörande av kvinnor som utsätts för våld av en partner

Ensamgörande av kvinnor som utsatts för våld av en partner

Sarah Skoog Waller, lektor i psykologi

Datum: Internationella kvinnodagen den 8 mars
Tid: 12.00 - 13.30
Plats: Digitalt via Zoom

Vid webbinariet presenteras rapporten Utan mig är du helt ensam som publiceras den 8 mars 2022. Studien bygger på tjugo kvinnors levda erfarenheter av ensamgörande som en central aspekt i mäns våld och eftervåld, men också i omgivningens och samhällets responser på kvinnors berättande och motstånd. Det handlar om att söka hjälp, men mötas av tystnad och misstro. Det handlar om att kämpa för att skydda sina barn, men mötas av ett samhälle som osynliggör och medverkar till att upprätthålla männens våld. Det handlar om att förlora all tillit till andra människor. Studien belyser hur samhället kan agera för att vidmakthålla eller bryta våld och ensamhet. Efter presentationen följer ett panelsamtal.

Moderator: Sofie Lindeberg, Lektor i psykologi, Högskolan i Gävle

I samtalspanelen:

Rebecka Andersson är generalsekreterare för Unizon. Unizon samlar över 130 idéburna och icke-vinstdrivande kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld.

Susanne Mattsson är forskare och adjunkt vid Nationellt Center för Kvinnofrid (NCK) vid Uppsala Universitet. NCK har regeringens uppdrag att nationellt höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor. Susanne har tidigare arbetat kliniskt med medicinskt omhändertagande och terapeutisk behandling av kvinnor som utsatts för våld och/eller sexuella övergrepp.

Anmälan

Webinarierna är kostnadsfria och sänds via Zoom. Anmälan till respektive tillfälle görs via mejl till Sara Waller Skoog på e-post: sara.wallerskoog@hig.se

Efter anmälan får du en länk till seminariet skickad till dig.

Program Demokratiluncher

Totalt kommer fem demokratiluncher att genomföras. Du kan ladda hem hela programmet här. Pdf, 245 kB.

Lägg till i din kalender
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-03-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)