Gå till eugreenalliance
Sök

Samverkansträff PA-programmet

Samverkansträff för PA-programmets kontaktorganisationer med temat Hälsa i arbetslivet.

Välkommen till vårens samverkansträff för kontaktorganisationer inom Högskolan i Gävles Personal- och arbetslivprogram. Vid detta tillfälle har vi tema Hälsa i arbetslivet och vi har bjudit in ett par forskare som på olika sätt arbetar med just det.

Datum: 28 april
Tid: 09.30-12.00
Plats: Högskolan i Gävle, konferensrum Generalen, 91: 208 eller på länk:
https://hig-se.zoom.us/j/64143926479?from=addon

Program

Fika serveras från 9:30

9:45 Välkommen och introduktion
Linda Langeborg, utbildningsledare och Anna Jansson Åkerson, samverkansansvarig

10:00 Hur påverkas medarbetare på ett djupare av plan av stress och ohälsa?
Att uppleva mening är viktigt för att känna motivation att utföra ett arbete och kan påverka medarbetarnas hälsa eftersom det underlättar vid stresshantering. Ann-Kristin (Mimmi) Eriksson forskar kring hur hälsoutmaningar förändras och ser hur förståelsen av hälsa och vad som bidrar till den behöver utvecklas. Ett sätt att bredda förståelsen av vad som bidrar till hälsa och att skapa stödjande miljöer är att se på den existentiella dimensionen av hälsa. Hur kan det perspektivet på hälsofrämjande insatser omsättas i praktiken i organisationer? Ann-Kristin Eriksson (Mimmi), filosofie doktor i hälsovetenskap och universitetsadjunkt i religionsvetenskap

10:30 Flexibelt arbete- vad säger forskningen?
I och med pandemin har det blivit ett ökat fokus på det flexibla arbetet vad gäller distansarbete. Vid Högskolan i Gävle finns ett forskningsprogram som undersöker just möjligheter och utmaningar för distansarbete såväl som för andra former av flexibelt arbete. Hur påverkar det de anställdas hälsa och är det bra för organisationers hållbarhet? Vad betyder det för arbetsvillkor och arbetsmiljö? Och vilka nya krav ställs på arbetsgivaren och chefskapet? Behöver nya arbetssätt och policys utvecklas? Vi får vet amer om forskningen och lärdomar som kommit ur den. Marina Heiden, docent i arbetshälsovetenskap

11.00 Paus

11:10 Samtal om HR i det hälsofrämjande arbetet
Vilken roll har HR vad gäller arbetshälsa och hur kommer det ske se ut i framtiden? Vilka behov finns av ny kunskap och kompetensutveckling inom området? Vilka arbetssätt kan behöva utvecklas? Är det ett område att utveckla vad gäller vidareutbildning på tex avancerad nivå?

11:50 Sammanfattning och avslutning

Kontakt

Samverkansansvarig

Anna Jansson Åkerson
E-post: anna.jansson@hig.se

Lägg till i din kalender
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-10-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)