Gå till eugreenalliance
Sök

Webinarieserie:Demokratiluncher del 5

Välkommen till det femte seminariet i Högskolans webinarieserie Demokratiluncher. Alla seminarier har teman som berör demokrati och likvärdighet.

The emergence of the anti-gender agenda in Swedish higher education

Talare: Guadalupe Francia, Professor i pedagogik, Högskolan i Gävle

Datum: Tisdag 5 april
Tid: 12.00-13.30
Plats: https://hig-se.zoom.us/j/64831590687

Konservativa och högerpopulistiska rörelser världen över har öppet uttryckt ambitioner att “sätta stopp för genusideologins inflytande” inom olika samhällsområden. I Europa har anti-genusrörelsen och den anti-feministiska agendan introducerats successivt och utvecklats av konservativa och högerpopulistiska politiska partier i exempelvis Tyskland, Ungern, Polen och Frankrike. I sitt föredrag ger Guadalupe inblick i anti-genusrörelsen i en svensk kontext. Hon presenterar en analys av mediedebatt kring genusvetenskapens roll och status inom högre utbildning i Sverige – en debatt där genusteorier framställs som dominerande men där genus också ifrågasätts som kunskapsområde. Efter presentationen följer ett panelsamtal.

Föredraget och panelsamtalet hålls på svenska.

Samtalspanel

Guadalupe Francia är professor i pedagogik och vetenskaplig ledare för det strategiska forskningsområdet Innovativt lärande vid Högskolan i Gävle. Guadalupes forskning fokuserar på utbildningspolitik och praktik för likvärdighet samt på barns rättigheter, rätt till och i utbildning.

Hillevi Ganetz är professor i genusvetenskap och medieforskare med inriktning på genus och populärkultur, senast verksam vid Stockholms universitet och numera pensionerad. Hillevi har i sin forskning exempelvis studerat populärmusik, naturprogram, vetenskapliga sammanhang, reality-TV och populärlitteratur samt även #me-too-uppropet i Sverige.

Sarah Ljungquist är lektor i genusvetenskap och litteraturvetenskap vid Högskolan i Gävle. Sarahs forskning handlar om hur personliga och samhälleliga villkor gestaltas i både fiktionen och verkligheten. I sina analyser utgår Sarah från maktperspektiv med fokus på hur de gestaltade livsvillkoren präglas av sociala kategorier som kön, klass och etnicitet.

Moderator: Silvia Edling, Professor i didaktik, Högskolan i Gävle

Anmälan

Använd Zoom-länken ovan vid deltagande. Anmäl gärna deltagande till: sara.wallerskoog@hig.se

Webinarierna är kostnadsfria och öppna för allmänheten.

Kontakt

Sara Waller Skoog

E-post: sara.wallerskoog@hig.se

Lägg till i din kalender
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-04-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)