Gå till eugreenalliance
Sök

Öppet symposium: Vad är en samhällsutmaning?

Välkommen på Tvärvetenskapligt symposium vid avdelningen för humaniora på Högskolan i Gävle onsdag 18 maj

Många kunskapsdrivna aktörer – som universitet, högskolor, forskningsfinansiärer och myndigheter – har under de senaste åren lyft fram uppgiften att ”lösa samhällsutmaningar” som central. Hur ska vi då förstå själva begreppet samhällsutmaning, och hur kan sådana vetenskapliga discipliner som ryms inom området humaniora bidra till att anta eller möta dem?

Vad är en samhällsutmaning? är det första av två symposier om detta tema. Det fokuserar främst metaperspektivet av begreppet samhällsutmaning – det vill säga sådana frågor som inte tar utmaningsbegreppet för givet utan syftar till att problematisera dess innebörd. Två inbjudna talare håller var sin föreläsning i ämnet och ett antal forskare från avdelningen från humaniora vid Högskolan i Gävle gör korta presentationer från pågående och planerade projekt.

Ett uppföljande symposium hösten 2022 är mer koncentrerat till konkreta exempel på hur humanistisk forskning på olika sätt kan bidra i utmaningsdriven forskning.

Datum: Onsdag den 18 maj
Tid: 09.00-17.00 (fika från 09.00, programmet inleds 09.30)
Plats: Lilla Jadwigasalen (12:108) på Högskolan i Gävle

Program

09.00

Förmiddagsfika

09.30

Keynote: Vad är en samhällsutmaning? Humaniora och
försvaret av demokratin.
Henrik Bohlin

10.30

Populism och utbildning
Peder Thalén

11.00

Ungdomars uppfattningar om samhällsutmaningar
Birgit Lindgren Ödén och Therese Laurila,

11.30

Den ”mänskliga faktorn”? – om människosynen i samtiden och att leva med utmaningarna.
Ann-Kristin Eriksson

12.00

Paus för lunch

13.00

Key-note: Sociala medier som samhällsutmaning. Exemplet
universitetet.
Mats Hyvönen

14.00

Aktiva pensionärer och gubbig stereotyp – framställningar av äldre i reklam för banktjänster.
Karin Lövgren

14.30

Eftermiddagsfika

15.00

Barn, mödraskap och släktskap i en språklig diskurs om surrogatmödraskap
Ingrid Björk och Britt Johanne Farstad

15.30

Television i samhällelig brytningstid
Per Vesterlund

16.00

Totalitära trender och utbildning. Mot återställandet av människans värdighet
Jari Ristiniemi

16.30

Concluding remarks, Per Hilletofth

Anmälan

Symposiet är kostnadsfritt, och kaffe ingår för alla deltagare. Lunch ordnar man på egen hand. Anmälan sker via e-post till ann-charlotte.wikstrom@hig.se

Kontakt

Britt Johanne Farstad

universitetslektor vid Högskolan i Gävle
e-post: britt.j.farstad@hig.se
tel: 026-64 81 28

Lägg till i din kalender
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-05-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)