Gå till eugreenalliance
Sök

Examensutställning Industridesign 2022

Välkommen på vernissage där avgångsstudenterna på industridesignprogrammet vid Högskolan i Gävle visar upp sina examensarbeten för allmänheten.

Industridesign i Gävle är en utbildning som är både kreativ och teknisk, där studenterna under tre års tid tränas i designmetodik via en mängd praktiska projektarbeten där designprocessen blir direkt applicerbar. Industridesignprogrammet på Högskolan har extra fokus på hållbarhet och biobaserade material.

Examensutställningen kommer att finnas i foajen utanför Valhall. Det blir första gången studenterna får ställa ut sina examensarbeten fysiskt sedan 2019. Vernissagen hålls den 25 maj kl. 15:00 och utställningen pågår sedan till och med den 1 juni.

Fjorton examensarbeten ställs ut och det är bland annat snusdusor i hållbara material, brädspel för barn med talsvårigheter, compact living i fjällen och hem för insekter i staden.

Datum: Onsdag den 25 maj (utställningen pågår sedan till den 2 juni)
Tid: kl.15.00
Plats: Foajén utanför Valhall på Högskolan

Några exempel utställningens innehåll

SVAMMEL
- Talpedagogik spelifierat

Isac Arell

Industridesignprogrammet: bild på spelet

Ett spel för barn med Oral dyspraxi; problem att koordinera munrörelser som kan leda till svårigheter att prata tydligt och därmed även saker som svårigheter att kommunicera samt skamkänslor kring tal.

Det spelas ihop med en talpedagog och är baserat på talpedagogikmetoden Rapid Syllable Transition Training. Brädspelet har namnet svammel utifrån de nonsensord som förekommer inom Rapid Syllable Transition Training.

Vad händer med snusdosan?
– En alternativ hållbar lösning till dagens snusdosor av plast

Sanna Cham

Industridesignprogrammet: snusdosa
Industridesignprogrammet: snuslösning

En snusdosa av ett cellulosamaterial kombinerat med PLA som skapat ett starkt och mer hållbart material som är fullt återvinningsbart och biologiskt nedbrytbart. Materialet är kompatibelt med dagens återvinningssystem och är även komposterbart. Snusdosan innehåller också en lösning som förenklar tömningen av snus innan den slängs och även en lösning som ökar utrymmet för använda snus utan att det behövs en större snusdosa.

Insekternas hem i staden
-Grönt bidrag till en levande urban miljö

Kristina Edenström

En äng anlagd på Väpnargatans innergård. Ängens syfte är att gynna biologisk mångfald och pollinering, och vi människor passerar igenom den via en särskild passage, vilket också ger oss möjligheten att njuta av den vackra oas av blommor, insekter och fåglar som ängen erbjuder.

Behovet för boende och mat hos insekterna möts samtidigt som vi informeras om vad ekosystemtjänster är och varför de är viktiga.

Kommunikationen till passerande och boende är viktig för att främja och skapa förståelse för området och varför vi bör leva tillsammans med naturen och inte motverka den genom att skapa hårdlagda ytor.

Välkomna!

Lägg till i din kalender
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-06-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)