Gå till eugreenalliance
Sök

Boksläpp ”Motverka mobbning och kränkande behandling”

Välkommen till boksläpp av boken ”Motverka mobbning
och kränkande behandling” som är en unik handbok med särskilt fokus på Gävlemodellen.

Bokomslag

I den här unika handboken om mobbning presenteras en rad åtgärder, metoder och verktyg för att motverka mobbning i skolan. Ett särskilt fokus riktas mot det som kallas för Gävlemodellen, en forskningsbaserad pedagogisk och didaktisk process som
har utvecklats under flera år. Gävle kommun och Högskolan i Gävle är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Tillsammans har de utvecklat Gävlemodellen, som fått ned andelen mobbade i skolorna och kommunen ligger nu runt 40 procent lägre jämfört med riket som helhet.

Gävlemodellen är ett konkret exempel på en lyckad kommunal strategi för att motverka mobbning, kränkningar och våld. Modellen strävar efter att stimulera trygga utbildningsmiljöer som inte bara är viktiga förutsättningar för lärande utan utgör centrala delar i en bred demokrati som värnar allas lika värde. Boken riktar sig till blivande och verksamma lärare men även till annan personal i olika skolformer som rektorer och skolhuvudmän samt till alla andra som är intresserade av frågor om mobbning i skolan.

Datum: Måndag den 22 augusti
Tid: 13.00-15.00
Plats: Krusenstjernasalen, Högskolan i Gävle

Författarna till boken och talare på boksläppet

Silvia Edling

Silvia Edling

Silvia Edling är excellent lärare och professor i didaktik vid Högskolan i Gävle. Hennes forskning rör sig på olika sätt kring lärarprofession och historiedidaktik med fokus mot demokratins etiska dimensioner och villkor i lär- och utbildningsmiljöer. Silvia Edling sitter med i styrgruppen för Gävlemodellen och har i sin tjänst avsatt tid för att arbeta med forskning om mobbning i kommunen.

Guadalupe Francia

Guadalupe Francia

Guadalupe Francia är professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle. Hennes forskning rör policy och praktik för likvärdighet i utbildning, barnets rättigheter och arbete för att motverka och förebygga olika former av våld i skolan. Sedan 2018 sitter Francia med i styrgruppen för Gävlemodellen och har från det året avsatt tid i sin tjänst för att arbeta med forskning om mobbning i kommunen.

Peter Gill

Peter Gill

Peter Edward Gill är professor emeritus i pedagogik vid Högskolan i Gävle. Sedan början på 2000-talet har han riktat sin forskning mot skolmobbning. Han deltog som en av forskarna bakom Skolverkets utvärdering 2011 av anti-mobbningsprogram i Sverige. Gill var med och skapade Gävlemodellen 2011 och har suttit med i styrgruppen sedan dess.

Pelle Matton

Pelle Matton

Pelle Matton arbetade under 20 års tid som lärare på högstadiet. Sedan 1999 är han skolans representant i arbetsgruppen, Brottsförebyggarna i Gävle (BIG). Matton har ansvarat för att ta fram utbildningsmaterial, och genomföra implementeringen av Gävlemodellen i Gävles skolor. Han var med och skapade Gävlemodellen 2011 och har suttit med i styrgruppen sedan dess.

Bo-Erik Simonsson

Bo-Erik Simonsson

Bo-Erik Simonsson är kvalitetsutvecklare på Gävle kommun.

Anmälan

Anmäl dig till boksläppet i formuläret nedan senast den 19 augusti. Vi bjuder på fika. Under boksläppet får du dessutom en rabattkod för att beställa boken digitalt.

Lägg till i din kalender
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-08-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)