Gå till eugreenalliance
Sök

Forskning i fokus

Forskning i fokus är en forskningskonferens som denna gång arrangeras i samverkan mellan Region Gävleborg och Högskolan i Gävle, där aktuell forskning presenteras
under dagen.

Datum: Fredag den 4 november
Tid: 08.30-15.00
Plats: Högskolan i Gävle, Valhall

Huvudföreläsare

  • Sara Skoog Waller, filosofie doktor i psykologi vid Högskolan i Gävle. Hon berättar om mäns våld mot kvinnor i nära relation; prevalens, förebyggande arbete och ökad upptäckt samt eftervåld och om hur omgivningen/samhället kan bidra till att antingen befästa eller begränsa våldsutövarens möjligheter att bruka fortsatt våld.
  • Lars Holmgren, professor och prefekt vid Institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet (KI). Han ger en överblick av cancerforskningen på KI och pratar om de senaste fynden i sina egna forskningsprojekt. Hans arbete har belönats med Fernströms- och Alvarengas-prisen och har bland annat bidragit med kunskaper om hur blodkärl bildas kring tumörer samt identifikation av molekyler som reglerar detta.

Program

08.30-09.00

Frukost och mingel
Valhall, Högskolan i Gävle

09.00-09.10

Välkomnande inledning
Caroline Björck, avdelningschef Centrum för forskning och utveckling, Maria Lindberg, avdelningschef Vårdvetenskap, HiG

09.10-09.55

Mäns våld mot kvinnor, upptäckt, eftervåld och responser från

samhället
Sara Skoog Waller, Filosofie doktor och universitetslektor i psykologi vid HiG.

09.55-10.15

PAUS

10.15-10.30

Familjeperspektiv på missbruk och beroende
Ann Lyrberg, Doktorand socialt arbete.

10.30-10.45

Ett inkluderande och hälsofrämjande arbetsliv för personer
efter fyllda 65 år
Marie Bjuhr, Doktorand vårdvetenskap.

11.00-11.15

Våld i yrket som socialsekreterare

Jimmy Monouba, Doktorand i socialt arbete.

11.15-11.30

Prognostiska faktorer för långtidsutfall efter
förvärvad hjärnskada
Natascha Ekdahl, Doktorand i klinisk vetenskap.

11.30-12.30

Lunch

12.30-13.15

En överblick av cancerforskningen på KI, och de senaste fynden i forskningen.
Lars Holmgren, Professor och perfekt vid institutionen för
onkologi-patologi vid KI.

13.15-13.45

Paus

13.45-14.00

Immigranters arbetsmiljö i Sverige
Pinar Aslan Akay, Doktor i socialt arbete.

14.00-14.15

Hälsa hos barn i socioekonomisk
Anneli Marttila, Universitetslektor, docent i
folkhälsovetenskap.

14.15-14.30

Psykosocial arbetsmiljö, stress och muskuloskeletala besvär bland professionella jazzmusiker
Dag Rissén, Doktor i psykologi

14.30-14.50

Forskningssamverkan
Maria Engström, professor i vårdvetenskap,
Katarina Wijk, professor i arbetshälsovetenskap, Forskning– och
utvecklingsdirektör, Centrum för forskning
och utveckling

14.50-15.00

Sammanfattning av dagen
Caroline Björck, avdelningschef Centrum för forskning och utveckling, Maria Lindberg, avdelningschef Vårdvetenskap, HiG

Anmälan

Dagen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch och fika. Vi behöver din anmälan senast den 21 oktober. Anmäl dig till e-post: forskningifokus@regiongavleborg.se
Ange eventuella allergier.

Lägg till i din kalender
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-10-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)