Gå till eugreenalliance
Sök

GIS-DAY Gävle 2022

Den 16 november uppmärksammar vi internationella GIS-dagen och bjuder in till en förmiddag full av aktiviteter på temat GIS. I år arrangeras aktiviteterna på Högskolan och vi gör det i samarbete med Lantmäteriet och Future Position X.

Gis-Day foto på applikationsområden.

Datum: 16 november
Tid: 08:30-14:00
Plats: Högskolan i Gävle, hörsal Valhall, foajén och närliggande lokaler

Program

08.30

Vad är GIS?
Utbildningar inom GIS på Högskolan i Gävle:

  • Civilingenjörsprogrammet i Lantmäteriteknik
  • Dataingenjör
  • Lantmätarprogrammen
  • Samhällsplanerarprogrammet
  • Datavetenskapliga programmet

09.20

Fika och mässa
Träffa företag inom GIS, se nya produkter och tillämpningar för GIS, fråga en student, frågesport och mycket mer att utforska.

09.30-11.10

Korta föredrag i Valhall
Moderator:
Stefan Seipel

Artificial intelligence helps the reduction of traffic congestion, fuel consumption, and emission
Mohammad Aslani (kl.09.30)

Bättre samhällsplanering tack vare större osäkerhet? – Översvämningsrisk ur en surikats perspektiv
Anders Brandt (kl.09.50)

Stenhårt chillande och sjuk trängsel: Om att forska på människor och platser i staden
Karl Samuelsson (kl.10.10)

Can we model how we move as pedestrians in urban space? A simple agent-based modeling of pedestrian movement
Lei Ma (kl.10.30)

Earth Observation and climate change
Hadi Amin (kl.10.50 )

11.10

Samling i Valhall gymnasiet
The BIG project - Bättre livskvalitet med Integrerande GIS
Matteo Giusti

11.25

Prisutdelning frågesport
(Avslutning för gymnasiet kl.11.30)

11.50-12.50

Karriärlunch för Högskolans studenter i Valhall
Lantmäteriet, CGI och ESRI använder GIS inom både tillämpning och utveckling av nya användningsområden. Korta presentationer varvas med paneldiskussion och frågor från studenter om teknikutveckling och karriärmöjligheter.
Separat anmälan krävs, öppnar inom kort

13.00-14.00

Framtidens GIS

Spatial connectivity made easy, Jimmy Jonasson, CEO & William Jonasson, TCO Asset Book (kl.13.00)
AI och GIS, Marcus Weiland vice vd på Savantic AB (kl.13.30)

Öppen föreläsning via Zoom:
https://hig-se.zoom.us/j/65725233622

Anmälan

Dagen är kostnadsfri. Till karriärlunchen krävs dock en anmälan. Anmälan öppnar inom kort.

GIS genomgår en enorm teknikutveckling och allmän spridning som spelar en nyckelroll i den digitala transformationen av samhället. Eftersom dagen är internationell finns det programpunkter på både svenska och engelska.
Mer information om den internationella dagen hittar du på: www.gisday.com

Mer om Geodata

I geografiska informationssystem (GIS) kan geodata i form av höjddata, markanvändning, geologisk information samt klimat- och väderdata analyseras för att förbättra en översvämningsanalys. Att skapa noggranna höjdmodeller för att räkna ut hur vattnet rinner efter ett skyfall är ett exempel på ett användningsområde för geodata. En annan tillämpning är digitala 3D-modeller för att visualisera förändringar i stadsbilden som ett nytt bostadsprojekt kommer att leda till.

För att geodata ska kunna utnyttjas fullt ut och bidra till innovation och hållbar utveckling används avancerad ny teknik som artificiell intelligens (AI), virtuell verklighet (VR) och analys av stordata. Högskolan i Gävle (HiG) är ett av lärosätena med mest omfattande utbildning och forskning kring geodata. Här finns också den enda civilingenjörsutbildningen i landet som är helt inriktad mot geodata.

Det här är GIS för oss som arrangerar GIS-DAY

Högskolan

Hantering av geografisk information är i flera avseenden avgörande för utveckling av en hållbar framtid och fungerande samverkan. Utöver det är GIS ett stort intresseområde för Högskolan genom att ämnet har en särskild roll i två av högskolans strategiska forskningsområden: Hållbara Städer och Intelligent Industri. Vi ser också ett ökat behov av GIS-kunskap i många yrken och det behövs för ett Sverige som ligger i framkant av digitaliseringsprocessen.

Som enda lärosäte i Sverige erbjuder Högskolan i Gävle en komplett akademisk miljö inom Geospatial Informationsvetenskap med en mångfald av GIS relaterade utbildningar och examina på alla nivåer och dessutom internationell erkänd forskning. Låt dig inspireras av möjligheterna vid GIS-dagen!

Lantmäteriet

Lantmäteriet ansvarar för fastighetsindelningen i Sverige och försörjer samhället med information om geografi och fastigheter. Vi säkrar ägandet av fastigheter och tillgängliggör geodata för samhället och säkerställer en nationell geodetisk infrastruktur. Lantmäteriet är en modern statlig myndighet som kartlägger Sverige med moderna tekniker, t.ex. genom laserscanning. Vi bygger upp och tillhandahåller geografisk information och fastighetsinformation som används av andra myndigheter och företag i samhället, exempelvis i GIS and andra system. Vi ansvarar även för registreringen av fastigheter, som bland annat visar vem eller vilka som äger respektive fastighet och, tillsammans med utvalda kommuner, fattar beslut om nya fastigheter eller om ändring av existerande fastighetsgränser. Lantmäteriet känner till varenda plats i Sverige!

Future Position X

Future Position X (FpX) är en ideell organisation som grundades 2006 genom att regionala aktörer samlades i ett initiativ med uppdrag att ta ställning som ett etablerat geospatialt informationskluster. Idag är Future Position X en policydriven Digital Hub som stöder den regionala utvecklingsstrategin. FPX fokuserar på hälsa och välbefinnande i den smarta, hållbara, livskraftiga staden och samhället och kopplar våra åtgärder till Agenda 2030 (de globala målen för hållbar utveckling). FPX arbetar för en hållbar tillväxt i regionen Gävleborg tillsammans med företag och samhälle.

Kontakt

Vill du veta mer kontaktar du:

Stefan Seipel

e-post: stefan.seipel@hig.se
tel: 026-64 85 63

Magnus Lemoine

e-post: magnus.lemoine@hig.se
tel: 026-64 89 02

Lägg till i din kalender
Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-12-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)