Gå till eugreenalliance
Sök

Halvtidsseminarium Ylva Widgren

Ylva Widgren är doktorand inom ämnet vårdvetenskap vid Avdelningen för Vårdvetenskap på Akademien för Hälsa och arbetsliv.
Avhandlingen handlar om ” The significance of treatment expectations and communication in the caring situation for patients with cancer on emesis, quality of life and work ability”.

Datum: torsdag 10 november 2022
Tid: 13:00-15:00
Plats: Krusenstjernasalen, biblioteket, Högskolan i Gävle.
Välkommen!

Avhandling: The significance of treatment expectations and communication in the caring situation for patients with cancer on emesis, quality of life and work ability

Handledare:
Huvudhandledare: Docent Anna Efverman, Avdelningen för Vårdvetenskap, Högskolan i Gävle.
Bihandledare: Docent Magnus Lindberg, Avdelningen för Vårdvetenskap, Högskolan i Gävle och Marit Silén, Avdelningen för Vårdvetenskap, Högskolan i Gävle.

Granskare:
Docent Jeanette Winterling, Karolinska Institutet; forskningspsykolog Med. Dr. Joakim Dahlman, VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.
Professor Gunilla Mårtensson, Akademin för teknik och miljö, Högskolan i Gävle.

Seminarieledare:
Docent Anna Efverman, Avdelningen för Vårdvetenskap, Högskolan i Gävle.

Lägg till i din kalender
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-11-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)