Gå till eugreenalliance
Sök

Disputation Gottfried Weinberger

Gottfried Weinberger försvarar sin doktorsavhandling med titeln: Energisystemsamarbeten som en viktig åtgärd för att förbättra fjärrvärmeprestandan / Energy systems collaborations as a vital measure to improve district heating performance.

Datum: Måndag 12 juni 2023
Tid: 10.00
Plats: 12:108 Lilla Jadwigasalen
Zoom: https://hig-se.zoom.us/j/64347098504?from=addon

Huvudhandledare: Bahram Moshfegh, professor, Högskolan i Gävle
Biträdande handledare: Shahnaz Amiri, doktor, Högskolan i Gävle
Ordförande: Gunilla Mårtensson, professor, Akademichef vid akademin för teknik och miljö
Opponent: Erik Dahlquist, professor, Mälardalens universitet
Betygsnämnd:
Thomas Olofsson, professor, Umeå Universitet
Stefan Anderberg, professor, Linköpings universitet
Erik Dotzauer, adjungerad professor, Stockholm exergi och Högskolan i Gävle
Reservledamot: Niclas Björsell, professor, Högskolan i Gävle

Avhandling: Energisystemsamarbeten som en viktig åtgärd för att förbättra fjärrvärmeprestandan / Energy systems collaborations as a vital measure to improve district heating performance.

Lägg till i din kalender
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-07-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)