Gå till eugreenalliance
Sök

Konferens: Jag och min familj

Den 9 maj 2023 bjuder Socialtjänstens utvecklingscentrum (SUD), Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle och Region Gävleborg in till en konferens och kunskapsspridning av forskningsprojektet ”Jag och min familj”

Datum: tisdag den 9 maj
Tid: 09.00-15.00
Plats: Högskolan Dalarna Falun, Sal: F135 och via Zoom: https://du-se.zoom.us/j/
64028349425

Jag och min familj

Forskningsprojektet "Jag & och min familj" har genomförts i samarbete mellan Högskolan Dalarna (projektägare) och Region Gävleborg sedan hösten 2017. Syftet har varit att utvärdera ett familjebaserat öppenvårdsprogram, kallat Jag och min familj i familjer med missbruk. Totalt har 67 föräldrar och 59 barn deltagit i forskningsprojektet. Projektet har finansierats av Folkhälosmyndigheten, Region Gävleborg, Systembolaget och SUD som fonderar medel via Socialtjänstforskningsfonden

Program

 • 09.00 Drop-in-fika.
 • 09.30 Välkommen!
  Presentation av SUDs verksamhet och arbete med
  Socialtjänstforskningsfonden, Elin Johansson, SUD.
  Bakgrund till forskningsprojektet, Kari Jess, universitetslektor/projektledare.
 • 10.00 Resultat från utfallsstudien av öppenvårdsprogrammet, Kari Jess.
 • 10.30 Resultat från intervjustudien. Ann Lyrberg, doktorand i socialt arbete,
  Högskolan i Gävle. Redovisning från barnintervjuer och hur föräldrar
  upplevt programmet.
 • 11.15 Samtalsledarnas erfarenheter.
 • 12.00-13.00 Lunch.
 • 13.15 Att forska i praktiken, Kari Jess.
 • 13.30 Gruppdiskussioner & eftermiddagsfika.
 • 14.30 Panelsamtal & sammanfattning.
 • 15.00 Avslut.

Anmälan

Konferensen vänder sig till dig i ledande befattning, likväl som dig som arbetar praktiskt med dessa frågor. Du kan delta på plats eller via Zoom. Deltagande är kostnadsfritt, men du behöver anmäla dig.

Anmäl dig här

Kontakt

Mer information:

Kari Jess
universitetslektor i socialt arbete.
Högskolan Dalarna.
E-post: kje@du.se

Elin Johansson
verksamhetsutvecklare SUD
E-post: ejs@du.se

Lägg till i din kalender
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)