Gå till eugreenalliance
Sök

Regional mötesplats för social hållbarhet

Välkommen till en dag med fokus på den aktiva och meningsfulla fritidens betydelse för social hållbarhet

Vi kombinerar RF-SISU Gävleborgs årliga Temakonferens och Regional mötesplats för social hållbarhet och bjuder in dig som är förtroendevald eller tjänsteperson inom region/kommun/myndighet och akademi och dig från civilsamhället som arbetar eller vill arbeta med att stärka människors förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid.
Syftet med dagen är att inspireras och öka kunskapen om den aktiva och meningsfulla
fritidens betydelse för social hållbarhet och att utbyta erfarenheter för stärkt social hållbarhet i Gävleborg.
Dagen är kostnadsfri.

Datum: 25 maj
Tid: 09.30-15.00 (kaffe serveras från 09.00)
Plats: Elite Grand Hotel, Kyrkogatan 28

Program

 • Nulägesbild av hälsoläget i Gävleborg samt barn och ungas uppväxtvillkor
  Region Gävleborg presenterar nulägesbilden av hälsoläget i Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg presenterar läget för barn och ungas uppväxtvillkor i länet
 • Rörelserikedom - synsätt och innovationsverktyg för hållbar samhällsutveckling
  Vad är rörelserikedom? Vilken betydelse och potential har rörelserikedom för ökad fysisk aktivitet, ökat välbefinnande, hållbarhet och platsattraktion? Dagens Key Note Speakers Tom Englén och Grim Jernudd, har sin bas i Umeå
  och företräder Change the Game. Med utgångspunkt i aktuell forskning och över sex års metodutveckling delar de med sig av viktiga erfarenheter från det pågående arbetet med att utveckla rörelserika samhällen.
 • Gemensam lunch på Elite Grand Hotel
 • Vilja och villkor för aktivt liv
  Om erfarenheter av fysisk aktivitet hos unga med autism och betydelse av delaktighet och samverkan i samhället för att möjliggöra ett aktivt liv. Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle, forskare inom idrottsvetenskap forskar om anpassad Fysisk Aktivitet för Alla (AFA) med koppling till social rättvisa.
 • Barns tillgång till meningsfull fritid: hur kan vi jobba med trygghet och delaktighet?
  Rädda Barnen
 • Vad pågår för att främja fysisk aktivitet i Gävleborg?
  Inspiration från pågående arbeten runt om i länet.
 • Prisutdelning av årets länsfolkhälsopris
 • Dagen avslutas med gemensam nätverksfika med chans till erfarenhetsutbyte och nya kontakter

Anmälan

Dagen är kostnadsfri, men vi behöver din anmälan senast den 16 maj. OBS! Vi har ett begränsat antal fysiska platser och vid behov förbehåller vi oss rätten att besluta hur dessa ska fördelas.

Till anmälan

Kontakt

Länsstyrelsen Gävleborg

Maria Donnerstål
E-post: maria.donnerstal@lansstyrelsen.se

Region Gävleborg

Maria Sundman
E-post: maria.sundman@regiongavleborg.se

Lägg till i din kalender
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-04-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)