Gå till eugreenalliance
Sök

Europa i min region

Välkommen till en förmiddag på DoSpace då Högskolan visar upp några av de forskningsprojekt som med finansiering av EU arbetar tillsammans med små och medelstora företag i regionen.

Vad går EU-fondernas pengar till? Kampanjen Europa i min region, som pågår 2-12 maj handlar om just det. Under två veckor kan alla som vill besöka seminarier, utställningar, utbildningar eller andra verksamheter som finns, delvis tack vare EU-pengar.

Högskolan i Gävle är en del av Europa och vi är stolta över våra EU-finansierade projekt. Välkommen att besöka oss och inspireras av några av de projekt som bedrivs med stöd av EU-medel. Tillsammans visar vi hur EU:s investeringar används och gör nytta lokalt

Datum: Onsdag den 10:e maj
Tid: 09.30-12.00
Plats: DoSpace, Drottninggatan 18

Seminariet är kostnadsfritt och ingen anmälan behövs. Du väljer själv om du vill vara med i delar eller hela programmet. Vi bjuder på fika.

Välkommen!

Agenda

09.30

Fika och mingel

09.45-10.15

Koldioxidsnålare och energieffektivare industriell
produktion i Gävleborgs industriföretag. (Enerlean)

10.20-10.50

Ökad etablering av småskalig biogasproduktion i regionen (BIOVÄX)

10.55-11.25

Industrins digitalisering skapar nya möjligheter för SME (Idun)

11.30-12.00

Flexibla arbetsformer för ökad attraktionskraft ( Flexibel omställning för hållbar innovation)


Medverkande projekt

Enerlean

Enerlean - energieffektivisierng i små och medelstora industriföretag och ger en kort forskningsöversikt kring energieffektivisering och vad Högskolan kan bistå Gävleborgsföretagen med framöver. Forskningen har genomförts i samarbete med energinätverk i länet.

Mer information om Enerlean

BIOVÄX

Projektets målsättning är att öka etablering och tillväxt av småskalig biogasproduktion hos SME-företag i Gävleborgs län i övergången till koldioxidsnål ekonomi. Projektet i sin helhet förväntas bidra till att ge fler regionala biogasetableringar och ökad konkurrenskraft.

Mer information om BIOVÄX

IDUN

Projektet Intelligent digitaliserat underhåll (IDUN) handlar om att industrins digitalisering skapar nya möjligheter för SME inom flera olika områden. Detta projekt avser att fokusera på möjligheterna till ett effektivare underhåll i befintlig produktion, nya tjänster för underhåll och underhållsplanering samt ett mervärde för produkter.

Mer information om IDUN

Flexibel omställning för hållbar innovation

I projektet Flexibel omställning för hållbar innovation i Gävleborg samarbetar Högskolan i Gävle, innovationshubbarna Sandbacka Park och Propell med små och medelstora företag för att öka kunskapen och förmågan hos SMF i Gävleborg att ställa om till flexibla arbetsformer som bidrar till ökad attraktionskraft och innovationsförmåga.

Mer information om Flexibel omställning för hållbar innovation

Kampanjen Europa i min region genomförs i alla EU länder. På EU-kommissionens webbplats hittar du alla arrangemang som sker i hela Europa.

Lägg till i din kalender
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-05-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)