Gå till eugreenalliance
Sök

GIS-DAY Gävle 2023

Den 15 november uppmärksammar vi internationella GIS-dagen och bjuder in till en dag full av aktiviteter på temat GIS. I år arrangeras aktiviteterna på Högskolan och vi gör det i samarbete med Lantmäteriet.

Gis-Day foto på applikationsområden.

Datum: 15 november
Tid: 08:30-13:00
Plats: Högskolan i Gävle, hörsal Valhall, foajén och närliggande lokaler

VÄLKOMMEN!

Program

08.30

Vad är GIS?
Utbildningar inom GIS på Högskolan i Gävle:

  • Civilingenjörsprogrammet i Lantmäteriteknik
  • Dataingenjör
  • Lantmätarprogrammen
  • Samhällsplanerarprogrammet
  • Datavetenskapliga programmet

09.20

Fika och mässa
Träffa företag inom GIS, se nya produkter och tillämpningar för GIS, fråga en student, frågesport och mycket mer att utforska.

09.30-11.10

Korta föredrag i Valhall
Moderator:
Stefan Seipel

09:30 GIS för räddningstjänst
Björn Lasell, systemtekniker, Gästrike Räddningstjänst

09:50 Tidig upptäckt och lokalisering av skogsbränder i digitala högupplösta bilder
Julia Åhlen, universitetslektor Högskolan i Gävle

10:10 Application of remote sensing and 3D surveying to model trees and determine their benefits
Nancy Joy Lim, universitetslektor Högskolan i Gävle

10:30 Satellite-based InSAR ground motion monitoring: Case studies for Uppsala and Gävle Cities
Faramarz Nilfouroushan, Senior lecturer in Applied Geodesy at University of Gävle

10:50 Exploring drones to support a fossil-free transition
Aishwarya Raghunathai doktorand forskarskolan Future-Proof Cities, Högskolan i Gävle

11:10 Uppnå målen i agenda 2030 med smarta GIS-analyser
Lovisa Ståhl, verksamhetsspecialist inom samhällsbyggnad, S-Group

11.25

Prisutdelning frågesport
(Avslutning för gymnasiet kl.11.30)

11.50-12.50

Karriärlunch för Högskolans studenter i Valhall
Lantmäteriet, ESRI och Sweco använder GIS inom både tillämpning och utveckling av nya användningsområden. Korta presentationer varvas med paneldiskussion och frågor från studenter om teknikutveckling och karriärmöjligheter.
Separat anmälan krävs, och du anmäler dig via denna länk.

GIS genomgår en enorm teknikutveckling och allmän spridning som spelar en nyckelroll i den digitala transformationen av samhället. Eftersom dagen är internationell finns det programpunkter på både svenska och engelska.
Mer information om den internationella GIS-dagen hittar du på: www.gisday.com

Mer om Geodata

I geografiska informationssystem (GIS) kan geodata i form av höjddata, markanvändning, geologisk information samt klimat- och väderdata analyseras för att förbättra en översvämningsanalys. Att skapa noggranna höjdmodeller för att räkna ut hur vattnet rinner efter ett skyfall är ett exempel på ett användningsområde för geodata. En annan tillämpning är digitala 3D-modeller för att visualisera förändringar i stadsbilden som ett nytt bostadsprojekt kommer att leda till.

För att geodata ska kunna utnyttjas fullt ut och bidra till innovation och hållbar utveckling används avancerad ny teknik som artificiell intelligens (AI), virtuell verklighet (VR) och analys av stordata. Högskolan i Gävle (HiG) är ett av lärosätena med mest omfattande utbildning och forskning kring geodata. Här finns också den enda civilingenjörsutbildningen i landet som är helt inriktad mot geodata.

Det här är GIS för oss som arrangerar GIS-DAY

Högskolan

Hantering av geografisk information är i flera avseenden avgörande för utveckling av en hållbar framtid och fungerande samverkan. Utöver det är GIS ett stort intresseområde för Högskolan genom att ämnet har en särskild roll i två av högskolans strategiska forskningsområden: Hållbara Städer och Intelligent Industri. Vi ser också ett ökat behov av GIS-kunskap i många yrken och det behövs för ett Sverige som ligger i framkant av digitaliseringsprocessen.

Som enda lärosäte i Sverige erbjuder Högskolan i Gävle en komplett akademisk miljö inom Geospatial Informationsvetenskap med en mångfald av GIS relaterade utbildningar och examina på alla nivåer och dessutom internationell erkänd forskning. Låt dig inspireras av möjligheterna vid GIS-dagen!

Lantmäteriet

Lantmäteriet ansvarar för fastighetsindelningen i Sverige och försörjer samhället med information om geografi och fastigheter. Vi säkrar ägandet av fastigheter och tillgängliggör geodata för samhället och säkerställer en nationell geodetisk infrastruktur. Lantmäteriet är en modern statlig myndighet som kartlägger Sverige med moderna tekniker, t.ex. genom laserscanning. Vi bygger upp och tillhandahåller geografisk information och fastighetsinformation som används av andra myndigheter och företag i samhället, exempelvis i GIS and andra system. Vi ansvarar även för registreringen av fastigheter, som bland annat visar vem eller vilka som äger respektive fastighet och, tillsammans med utvalda kommuner, fattar beslut om nya fastigheter eller om ändring av existerande fastighetsgränser. Lantmäteriet känner till varenda plats i Sverige!

Kontakt

Vill du veta mer kontaktar du:

Stefan Seipel

e-post: stefan.seipel@hig.se
tel: 026-64 85 63

Magnus Lemoine

e-post: magnus.lemoine@hig.se
tel: 026-64 89 02

Lägg till i din kalender
Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-11-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)