Gå till eugreenalliance
Sök

Forskning i fokus

Välkommen till Forskning i Fokus som är en forsknings-konferens som arrangeras i samverkan mellan Region Gävleborg och Högskolan i Gävle.

Dagen fokuserar på vårdforskning och riktar sig till dig som är kliniskt yrkesverksam, undervisar, forskar eller studerar.

Datum: Onsdag 22 november
Tid: 08.00-15.30
Plats: Brömssalen, Gävle sjukhus

Program

08.00

Registrering öppnar

08.30-09.00

Frukost och mingel. Lokal Älgen, Gävle sjukhusområde ingång 11

09.00-09.10

Välkomna till årets Forskning i fokus.

Ylva Fältholm, Rektor Högskolan i Gävle och Göran Angergård, Regiondirektör Region Gävleborg.

09.10-09.55

Fundamentals of Care som ett ramverk i klinik och forskning. Ingrid Poulsen, Professor vid Amager Hvidovre Hospital och vid Roskilde Universitet (Föreläsningen ges på skandinaviska)

Det internationellt utvecklade teoretiska ramverket Fundamentals of Care, som handlar om patientens grundläggande vårdbehov, har blivit alltmer uppmärksammat inom vården. Mot bakgrund av rapporter om vårdskandaler och allvarliga missförhållanden i vården kan ramverket betraktas som ett sätt att visa på ansvar för omvårdnad och omvårdnadens betydelse för patienternas vård. I föreläsningen kommer vi delges erfarenheter kring ramverkets tillämpning och vilken potential denna form av grundtänkande kan ha för kliniskt verksamma, chefer och forskare.

09.55-10.10

PAUS

10.10- 10.30

Säker och nära vård för förtidigt födda - när blir hemmet bättre än sjukhuset? Sofia Arwehed, Doktorand Region Gävleborg.

10.30–10.50

Digital Shapeshifting – ett program för forskning kring att behålla och främja hälsa i en digitaliserad värld.
Annakarin Olsson, Forskare Högskolan i Gävle.

10.50-11.00

PAUS

11.00–11.20

Precisionshälsa: Biomarkörer och hälsodata vid strålbehandling.
Per Fessé, Forskare Region Gävleborg.

11.20–11.40

Att skapa möjlighet till arbete - under och efter cancerbehandling.
Linda Eklund, Doktorand Högskolan i Gävle

11.40-12.55

LUNCH

13.00–13.20

Märtha Nilsson, Olivia Agebro, Christine Hedvall, Emma Josefsson, tidigare DSK-studenter presenterar sina magisteruppsatser.

13.20-13.40

Relationen mellan riskbeteenden för smittspridning och vårdpersonals
arbetsförhållanden.
Lisa Arvidsson, Doktorand Region Gävleborg.

13.40-14.00

Vägen tillbaka till arbete hos kvinnor som varit sjukskrivna för stress, depression och ångest.
Åsa Hedlund, Doktorand Högskolan i Gävle

14.00-14.15

MINGELPAUS

14.15–15.00

Implementering – Från plan till praktik.
Ulrika von Thiele Schwarz, professor i psykologi, Mälardalens universitet

15.00–15.20

Vårdforskning i fokus.
Eva Sving, chefsjuksköterska Region Gävleborg och Marit Silén, utbildningsledare, Högskolan i Gävle.

15.20-15.30

Sammanfattning av dagen.
Caroline Björck, avdelningschef CFUG och Maria Lindberg,
avdelningschef Avdelningen för vårdvetenskap Högskolan i Gävle.

 

Ladda hem programmet som pdf Pdf, 125 kB.

Presentation av huvudföreläsarna

Ingrid Poulsen, Professor via Amager Hvidovre Hospital och vid Roskilde Universitet, Institutet för människor och teknik. Ingrid är sjuksköterska och disputerade vid Lunds universitet 2005 med en avhandling om geriatrisk rehabilitering. Ingrid handleder doktorander och forskar inom ett brett kliniskt område, t.ex. patienter som opereras för fetma, patienter med KOL, äldre patienter med aptitproblem, involvering av anhöriga till patienter med hjärnskador och hjärntumörer samt implementering av grundläggande omvårdnad på medicinska avdelningar. Kvalitativa och kvantitativa metoder används och i många projekt är Fundamentals of Care den professionella begreppsramen. Tillsammans med kollegor har Ingrid tagit initiativet till det danska National Network for Fundamentals of Care.

 

Ulrika von Thiele Schwarz, professor i psykologi, Mälardalens universitet. Ulrica är leg. psykolog och professor i psykologi vid Mälardalens universitet. Tillsammans med Henna Hasson har hon skrivit Implementeringsboken, där läsaren får följa hur man navigerar genom implementeringens irrvägar, med avstamp i aktuell implementeringsforskning

Anmälan

Anmälan senast den 6 november.

Anmäl dig här

Lägg till i din kalender
Publicerad av: Anders Munck Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-11-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)