Gå till eugreenalliance
Sök

Forskning i fokus

Välkommen till Forskning i Fokus som är en forsknings-konferens som arrangeras i samverkan mellan Region Gävleborg och Högskolan i Gävle.

Dagen fokuserar på vårdforskning och riktar sig till dig som är kliniskt yrkesverksam, undervisar, forskar eller studerar.

Datum: Onsdag 22 november
Tid: 08.00-15.30
Plats: Brömssalen, Gävle sjukhus

Program

08.00

Registrering öppnar

08.30-09.00

Frukost och mingel. Lokal Älgen, Gävle sjukhusområde ingång 11

09.00-09.10

Välkomna till årets Forskning i fokus.

Ylva Fältholm, Rektor Högskolan i Gävle och Göran Angergård, Regiondirektör Region Gävleborg.

09.10-09.55

Fundamentals of Care som ett ramverk i klinik och forskning.
Tove Lindhardt Damsgaard, Chef för forskningsenheten inriktad på klinisk omvårdnad (Föreläsningen ges på skandinaviska)

09.55-10.10

PAUS

10.10- 10.30

Säker och nära vård för förtidigt födda - när blir hemmet bättre än sjukhuset? Sofia Arwehed, Doktorand Region Gävleborg.

10.30–10.50

Digital Shapeshifting – ett program för forskning kring att behålla och främja hälsa i en digitaliserad värld.
Annakarin Olsson, Forskare Högskolan i Gävle.

10.50-11.00

PAUS

11.00–11.20

Precisionshälsa: Biomarkörer och hälsodata vid strålbehandling.
Per Fessé, Forskare Region Gävleborg.

11.20–11.40

Att skapa möjlighet till arbete - under och efter cancerbehandling.
Linda Eklund, Doktorand Högskolan i Gävle

11.40-12.55

LUNCH

13.00–13.20

Märtha Nilsson, Olivia Agebro, Christine Hedvall, Emma Josefsson, tidigare DSK-studenter presenterar sina magisteruppsatser.

13.20-13.40

Relationen mellan riskbeteenden för smittspridning och vårdpersonals
arbetsförhållanden.
Lisa Arvidsson, Doktorand Region Gävleborg.

13.40-14.00

Vägen tillbaka till arbete hos kvinnor som varit sjukskrivna för stress, depression och ångest.
Åsa Hedlund, Doktorand Högskolan i Gävle

14.00-14.15

MINGELPAUS

14.15–15.00

Implementering – Från plan till praktik.
Ulrika von Thiele Schwarz, professor i psykologi, Mälardalens universitet

15.00–15.20

Vårdforskning i fokus.
Eva Sving, chefsjuksköterska Region Gävleborg och Marit Silén, utbildningsledare, Högskolan i Gävle.

15.20-15.30

Sammanfattning av dagen.
Caroline Björck, avdelningschef CFUG och Maria Lindberg,
avdelningschef Avdelningen för vårdvetenskap Högskolan i Gävle.

 

Ladda hem programmet som pdf Pdf, 125 kB.

Presentation av huvudföreläsarna

Tove Lindhardt Damsgaard, Chef för forskningsenheten inriktad på klinisk omvårdnad
Tove är disputerad sjuksköterska med anställning på universitetssjukhuset i Köpenhamn och hon är chef för forskningsenheten inriktad på klinisk omvårdnad. Som forskare ligger hennes fokus på äldre patienter på akutavdelningar på sjukhus, med särskilt intresse för patienters och anhörigas medverkan, empowerment och övergången från sjukhusvistelse till hemmet / hemsjukvård.Forskningen omfattar både kvalitativa och kvantitativa metoder, implementeringsforskning och utveckling samt psykometrisk testning av instrument. Tove är även medlem i the European Academy
of Nursing Science (EANS).

 

Ulrika von Thiele Schwarz, professor i psykologi, Mälardalens universitet. Ulrica är leg. psykolog och professor i psykologi vid Mälardalens universitet. Tillsammans med Henna Hasson har hon skrivit Implementeringsboken, där läsaren får följa hur man navigerar genom implementeringens irrvägar, med avstamp i aktuell implementeringsforskning

Anmälan

Anmälan senast den 6 november.

Anmäl dig här

Lägg till i din kalender
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-07-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)