Gå till eugreenalliance
Sök

Forskare och praktiker möts

FoU Välfärd vid Region Gävleborg arrangerar i samarbete med Högskolan i Gävle och Hälsinglands utbildningsförbund en konferens om kunskapsutveckling inom socialt arbete, vård och omsorg samt social hållbarhet i en vidare bemärkelse.

Konferensen syfte är att stimulera till dialog och kunskapsutbyte mellan forskare och praktiker. Vid årets konferens presenteras ett flertal olika utvecklingsarbeten och forskningsprojekt inom välfärdsområdet. Konferensen vänder sig i första hand till forskare, praktiker, brukare och politiker men kan också vara intressant för dig inom civilsamhället.

Datum: Torsdag 26 oktober
Tid: 08.30-16.00
Plats: Centrum för flexibelt lärande (CFL), Södra Järnvägsgatan 7, Söderhamn

Program

08.30-09.00

Registrering, mingel och kaffe

09.00-09.50

Välkomnande inledning

10.00-12.30

Parallella seminarier, Pass 1, välj tema när du anmäler dig
Tema 1: Arbetsmiljö och organisering – utmaningar inom äldreomsorgen
Tema 2: Förebyggande insatser för barn och unga
Tema 3: Förebyggande samhällsarbete i samverkan

12.30-13.30

Lunchpaus

13.30-15.30

Parallella seminarier, Pass 2, välj tema när du anmäler dig
Tema 4: Beställar-utförarmodell, förhandling eller
teamarbete? Om relationen mellan socialtjänstens myndighetsutövning och öppenvård för
barn och unga
Tema 5: Att förebygga och behandla normbrytande
beteende/kriminalitet
Tema 6: Kunskap och lärande som grund för
utvecklingsarbete

15.30-16.00

Kaffe och avslutande reflektioner

Anmälan

Konferensen inklusive fika och lunch är gratis. Vi vill ha din anmälan senast den 9 oktober.

Till anmälan

Kontakt

Information

Mark Magnuson
tel: 026–62 91 34
e-post: fou.valfard@regiongavleborg.se

Lägg till i din kalender
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-09-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)