Gå till eugreenalliance
Sök

Stadens offentliga rum för hållbarhet, hälsa och välbefinnande

Välkommen till ett seminarium som belyser det offentliga rummets roll för samskapandet av socialt kapital med tonvikt på hälsa och välbefinnande.

Detta seminarietillfälle belyser det offentliga rummets roll för samskapandet av socialt kapital med tonvikt på hälsa och välbefinnande. Hur kan stadens offentliga rum bli platser för samskapandet av fysiskt och psykiskt välbefinnande och stimulera till att bygga socialt kapitalt mellan individer och grupper i samhället.

Datum: 12 oktober
Tid: 09.30-16.30
Plats: Högskolan i Gävle, sal 33:203 eller via
Zoom: https://hig-se.zoom.us/j/66047513039

Ett folkhälsoperspektiv på Urban Commons innebär idén att tillgång till offentliga stadsrum är en nyckelfaktor för förbättrad fysisk, psykisk hälsa och välbefinnande för individer, grupper och samhällen. Med snabb urbanisering och marknadsdriven stadsutveckling befinner sig offentliga stadsrum i skärningspunkten mellan ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet; där sociala band, mellanmänskligt förtroende och sammanhållning kan förbättras eller försämras. Därför måste vi förstå vilken
inverkan offentliga stadsrum har på människors hälsa såväl som urban social och
hälsomässig jämlikhet.

Program

09.30-10.00

Samling och fika

10.00-10.10

Välkomna till seminariet
Om forskningsprogrammet Urban Commons.
Professor Johan Colding och docent Stefan Sjöberg

10.10-10.40

Presentation och introduktion av dagens tema:
A public health perspective on Urban Commons – public urban spaces for health and well-being. (In English)
Gloria Macassa, professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Gävle

10.40-11.20

Det sociala kapitalets roll för hälsofrämjande och socialt
hållbara stadsdelar. Professor Malin Eriksson, Umeå universitet

11.20-11.25

PAUS

11.25-12.00

Spira - Sandvikens stora satsning för barn och unga som bygger på CTC–modellen (Communities that Care). En evidensbaserad samverkansmodell förgemenskapsstärkande.
Peter Folkesson, Enhetschef Spira och Central utvecklingsledare CTC. Sandvikens kommun

12.00-13.00

LUNCH

13.00-13.35

”Community och resiliens i urbana och rurala miljöer”
Maria Vallström, lektor vid Södertörns högskola samt forskare, utvärderare vid Hälsinglands utbildningsförbund

13.35-14.10

Stadsdelslyftet Andersberg. Praktiskt exempel på hur nytta av ett
lokalsamhälles tillgångar, inspiration och potential kan användas för att skapa offentliga utrymmen som främjar människors hälsa och välbefinnande.
Helena Roswall och Cecilia Vågberg, strateger social hållbarhet och
projektledare för Stadsdelslyftet, Gävle kommun

14.10-14.40

PAUS

14.40-15.10

"Omställningens konst - om konstens potential att främja levnadsvanor
inom planetära gränser". Anna Holm, fil.kand i miljövetenskap

15.10-16.20

Paneldiskussion - Vägar framåt? Summering och identifiering av de viktigaste potentialerna och konkreta vägarna för möjlig forskning. Moderator: Åsa Gren, docent i miljövetenskap vid Högskolan i Gävle

16.20-16.30

Avslutning: Professor Gloria Macassa och docent Stefan Sjöberg summerar dagen

Anmälan

Seminariet är kostnadsfritt, men vi behöver din anmälan senast den 28 september.
Det är möjligt att delta på plats i sal 33:203, Högskolan i Gävle eller via Zoom. Alla deltagare i Gävle bjuds på lunch och kaffe. Vid anmälan, meddela om ni vill delta på plats i Gävle eller via Zoom, samt vid deltagande i Gävle om ni vill ha specialkost.

Anmäl dig här

Arrangör

Forskningsprogrammet Urban Commons, SFO Hållbar stadsutveckling, i samarbete med Ämnesgruppen för folkhälsovetenskap, Högskolan i Gävle

Mer information om Urban Commons

Kontakt

Vid frågor kring anmälan

Elin Krans, akademisekreterare
Epost: elin.krans@hig.se

Vid frågor kring programmet

Stefan Sjöberg, programledare Urban Commons, docent i socialt arbete.
Epost: stnsjg@hig.se

Lägg till i din kalender
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-09-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)