Gå till eugreenalliance
Sök

Webbinarium: Medborgarforskning och biologisk mångfald

Välkommen till ett webbinarium om medborgarforskning där du får höra mer om olika forskningsprojekt som pågår i Europa.

Datum: 15 november
Tid: 10.00-13.00
Plats: Digitalt eller på Högskolan i Gävle, rum 91:276

Under seminariet kommer forskare från olika lärosäten inom EUGREEN att presentera forskning inom området. Från Högskolan i Gävle deltar Marita Wallhagen som ska berätta om sitt forskningsprojekt Augumented Urbans.

Augumented Urbans var ett samverkansprojekt med Gavlegårdarna och Gävle Kommun där målet varit att öka den biologiska mångfalden, ekosystemtjänster och människors kunskap och känslomässiga kontakt med sina utemiljöer.

Anmälan

Webbinariet är kostnadsfritt, men du behöver anmäla dig.
Anmälan till webbinariet

Om du vill se webbinariet tillsammans med andra så är du välkommen till Högskolan för att titta på webbinariet tillsammans med oss. Då behöver du anmäla det separat senast den 13 november. Obs! Seminariet är på engelska

Mer information om föreläsarna och anmälan till att se webbinariet på plats

Högskolan i Gävle är medlem i Europauniversitet EU GREEN som står för European Universities Alliance for Sustainability Growth, Inclusive Education and Environment. I universitet ingår nio lärosäten i nio olika länder och samarbetet har hållbarhet som övergripande tema. Det finns nio Work Packages (WP = arbetspaket) och för varje arbetspaket har det bildats internationella arbetsgrupper med medverkande från alla nio länder.

WP 5, Engagement for Sustainable Societies and Economies, leds av Atlantic Technical University (ATU) på Irland och ska arbeta med samverkansfrågor. WP5 ska fungera som ett nav för alla möjliga typer av samverkansprojekt som högskolan är involverad i. Det kan vara samverkan inom det internationella nätverket men också – och kanske framför allt – samverkan med omgivande samhälle.

Citizen science, dvs medborgarforskning, är en central tanke inom nätverket för att dels få hjälp av lokalbefolkningen vid lärosätena att samla data för forskning och utvecklingen av metoder och modeller, dels att kunna sprida ny kunskap som kan omsättas för att bidra till omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Lägg till i din kalender
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-11-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)