Gå till eugreenalliance
Sök

Disputation Daniel Danevad

Daniel Danevad försvarar sin doktorsavhandling inom ämnet Energisystem vid Akademin för teknik och miljö på Högskolan i Gävle.

Datum: 15 februari
Tid: klockan 13:00-
Plats: 12:108 (Lilla Jadwigasalen) på Högskolan i Gävle

Titel: Energy and environmental factors in food and beverage production systems: An analysis of tomatoes, whisky, and beer / Energi- och miljöfaktorer i produktionssystem för mat och dryck: En analys av tomater, whisky och öl.

Ordförande: Gunilla Mårtensson, Akademichef, professor

Huvudhandledare: Karl Hillman, docent

Biträdande handledare: Ola Eriksson, professor

Opponent: Hanna Tuomisto, professor, Helsingfors universitet

Betygsnämnd:

Barry Ness, docent, Lunds universitet, LUCSUS
Michael Martin, adjungerad professor, IVL Svenska Miljöuniversitetet

Hanna Karlsson Potter, doktor, Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för energi och teknik

Reservledamot: Tomas Persson, doktor, Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)

VÄLKOMMEN!

Lägg till i din kalender
Publicerad av: Johanna Esplund Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2024-02-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)