Gå till eugreenalliance
Sök

Kom och lyssna till våra nya professorer!

Välkommen att lyssna på föreläsningar av våra nya professorer och vår nya hedersdoktor. Onsdagen den 17 april håller de sina installationsföreläsningar på Gävle slott. Vi bjuder på fika.

Välkommen till en intressant och spännande eftermiddag på Gävle slott där du får lyssna till samhällsaktuella ämnen från våra nya professorer och vår nya hedersdoktor. Varje föreläsning är ca 20 minuter lång.

De som föreläser är:

  • Marina Heiden, professor arbetshälsovetenskap
  • Annika Nilsson, professor, vårdvetenskap
  • Amir Rostami, professor kriminologi
  • Morgan Persson, teknologie hedersdoktor på akademin för teknik och miljö

Datum: Onsdag den 17 april
Tid: 15.00-17.00
Plats: Gävle slott

Installationsföreläsningar

Installationsföreläsningarna är en del av Akademisk högtid som vi arrangerar den 19 april. Då installeras de nya professorerna och våra nya doktorer samt hedersdoktor promoveras.

Flexibelt arbete – ett hälsofrämjande alternativ?

Marina Heiden, professor arbetshälsovetenskap

Marina Heiden


Flexibla arbetsformer innebär att det finns flexibilitet i när, var, och/eller hur arbetet utförs. Föreläsningen ger en inblick i vad forskningen visar om flexibla arbetsformers betydelse för individ, arbetsgrupp och organisation.

Att leva med långvarig ohälsa i relation till vård, privatliv och arbete

Annika Nilsson, professor vårdvetenskap

Annika Nilsson

Att leva med långvarig ohälsa är ofta en komplex utmaning där vård, privat- och arbetsliv spelar en avgörande roll. Att finna balans mellan dessa aspekter utmanar individen och samhället. En fördjupad förståelse och stöd från vårdgivare samt en arbetsmiljö som främjar inkludering blir avgörande för att möjliggöra en meningsfull tillvaro. Denna balansakt kräver helhetssyn, stöd från olika aktörer och långsiktig planering för att skapa en väg mot ett så fullvärdigt liv som möjligt

Den svenska brottsparadoxen: Kriminella samarbeten och dess konsekvenser

Amir Rostami, professor kriminologi

Amir Rostami

De senaste årens ökning av skjutningar mellan kriminella gäng i Sverige har genererat stor uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. Det som väcker förvåning är att Sverige, trots goda förutsättningar med bred social och ekonomisk trygghet, upplever betydande problem med gängskjutningar och sprängningar. Föreläsningen kommer att diskutera brottsutvecklingen i Sverige, med ett särskilt fokus på den organiserade brottslighetens utveckling och åtgärder för att bryta dess samhällspåverkan.

Från tändkulemotor till digitalisering

Morgan Persson, teknologie hedersdoktor på akademin för teknik och miljö

Morgan Persson

Morgan Persson, koncernchef Monitor ERP, utses till teknologie hedersdoktor för sitt starka och långsiktiga engagemang för att i nära samarbete med Högskolan möta behovet av kompetens, utbildning och forskning inom främst det tekniska området. Han kommer i sin föreläsning att beskriva drivkraften hos entreprenörer och att det är passion för ny teknik i kombination med en bärkraftig affärsidé som ger resultat. Men, grundplattformen för allt detta är kompetensförsörjningen.

Anmälan

Föreläsningarna är kostnadsfria, men antalet platser är begränsat. Vi bjuder på fika. Anmäl dig i formuläret nedan. Eventet är fullbokat.

Högtidsceremoni

Det går även att vara med på själva högtidscermonin då professorerna installeras och våra nya doktorer samt hedersdoktor promoveras. Det sker fredag den 19 april kl 16.30 i Lilla Gasklockan.

Mer information om högtidsceremonin

Lägg till i din kalender
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2024-04-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)