Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan i Gävle utvald att sprida kunskap om likvärdighet i utbildning

2020-03-06 

En likvärdig utbildning för alla är en fråga som uppmärksammas alltmer och nu har Högskolan i Gävle fått i uppdrag att bidra med texter till Skolverket riktade till skolpersonal. Det är ett kvitto på Högskolans starka kompetens inom utbildningsvetenskap säger professorerna Silvia Edling och Guadalupe Francia som skriver texterna.

Silvia Edling och Guadalupe Francia. Likvärdighet i utbildning.

Silvia Edling och Guadalupe Francia. Foto: Anna Sällberg

Skolverket har i uppdrag att sammanställa och sprida kunskap om forskningsresultat till myndighetens målgrupper, som lärare, förskollärare, rektorer, skolchefer och huvudmän inom alla skolformer.

När Skolverket gick ut med att de vill ha forskningsbevakning inom området Likvärdighet i utbildning ansökte fem svenska lärosäten om att få uppdraget. Högskolan i Gävle vann med sin offert och ska nu leverera ett antal webbartiklar inom ämnet för spridning till målgrupperna.

Bevis på stark kompetens inom utbildningsvetenskap

Arbetet leds av Guadalupe Francia, professor i pedagogik som är expert inom området likvärdighet i utbildning. I projektet medverkar även Silvia Edling, professor i didaktik och Signhild Olsson, verksamhetsutvecklare vid Regionalt utvecklingscentrum, RucX på Högskolan.

– Vi vann det här uppdraget för att vi har kompetensen. Det är jätteviktigt att lyfta fram, särskilt i vår region, att Högskolan i Gävle har stark kompetens inom utbildningsvetenskap. På ett personligt plan är det kul eftersom det är ett erkännande, samtidigt är det viktigt för Högskolan som får möjlighet att profilera sig inom ämnet, säger Silvia Edling.

"Vårt bidrag till demokratin"

Frågan om en likvärdig utbildning för alla uppmärksammas mer och mer och den ingår även bland de globala målen i Agenda 2030 för hållbar utveckling. Att barnkonventionen blev svensk lag i januari i år bidrar också till ett ökat fokus på ämnet.

– Vi har forskat länge inom området och att nu få möjlighet att vända oss till allmänhet och i synnerhet till skolpersonal och till Skolverket är en utmaning och en stor glädje. Inom vårt ämne kan vi kanske inte bidra med ett patent på en ny maskin, men det här är vårt bidrag till demokratin för att alla har rätt till en likvärdig utbildning i Sverige, säger Guadalupe Francia.

Text: Anna Sällberg


Kontakt

Silvia Edling, professor i didaktk

Telefon: 026-64 82 60

E-post: silvia.edling@hig.se

Guadalupe Francia, professor i pedagogik

Telefon: 073-633 58 11

E-post: guadalupe.francia@hig.se

Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-03-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)