Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Senaste nytt om coronaviruset - 16 mars

2020-03-16 

Krisledningsgruppen under ledning av rektor har i dag beslutat att Högskolan ställer om till digital undervisning och examination där det är möjligt, för att för att minska spridningstakten av coronaviruset. Tjänsteresor inom Sverige ska undvikas.

Högskolan i Gävle fokuserar nu allt mer på digitala lösningar när det gäller undervisning, examination och verksamheten i övrigt. I dag har krisledningsgruppen fattat beslut om att Högskolan ska ställa om till digital undervisning och examination där det är möjligt. Tanken är att salstentamen ska ersättas av andra examinationsformer eller genomföras i mindre lokaler.

- Vi försöker hitta flexibla lösningar så långt det går. Tiden är knapp och det är enklare inom vissa kurser än inom andra. Om man inte har möjlighet att delta nu så kommer vi att hänvisa till fler tentamenstillfällen, säger Maria Strand, chef för avdelningen för utbildningsstöd.

Fortsatt gäller att det är viktigt att var och en tar ansvar och stannar hemma om man känner sig sjuk och att man tänker på den personliga hygienen. Studenter och anställda uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer.

Undervisning och tentamen

 • Högskolan ställer om undervisning och examination till ett digitalt arbetssätt där det är möjligt.
 • Högskolan ser för närvarande över olika scenarier beroende på hur coronasmittan utvecklas, om hela eller delar av Högskolans verksamhet behöver förändras eller stängas.
 • För studenter med planerad eller pågående Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) följer vi arbetsgivarens bedömning. Högskolan planerar och skapar handlingsplaner för hur det blir om VFU-perioder ställs in.

Allmänt

 • Folkhälsomyndigheten bedömer risken för allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. Det innebär att var och en med symptom, även milda, bör begränsa sociala kontakter där smitta riskerar att överföras.
 • Medarbetare eller student som varit i kontakt med smittad person som insjuknat i Coronavirus rekommenderas att arbeta eller studera hemifrån i två veckor.
  Alla som känner sig sjuka rekommenderas starkt att stanna hemma.

Resor

 • Tjänsteresor inom Sverige ska undvikas. Beslut om tjänsteresor för anställda tas av närmaste chef och ska bokas med ombokningsbara och avbokningsbara biljetter.
 • Inga tjänsteresor eller utbyten för student och medarbetare ska göras till de områden UD avråder ifrån, för närvarande alla utlandsresor (mer detaljerad information finns på UD:s hemsida).
 • Av arbetsmiljöskäl rekommenderas alla studenter och medarbetare som har vistats i riskområden att arbeta eller studera hemifrån i två veckor efter hemkomst, oavsett om man uppvisar symptom eller inte. Som medarbetare kontaktar du din närmaste chef och som student din lärare/handledare.

Arrangemang

 • Högskolan följer tills vidare det regeringsbeslut som innebär en maxgräns på 500 personer vid större sammankomster. Några arrangemang har ställts in. Se kalendern på www.hig.se.
 • Besök från ett riskområde i utlandet som pekats ut av UD bör avstyras.

För studenter finns mer information på studentsidan.

Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-03-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)