Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan får 1,7 miljoner kronor till geodatasatsning

2020-03-31 

KK-stiftelsen har beviljat Högskolan i Gävle 1,7 miljoner kronor för att, tillsammans med näringslivet, utveckla de två sista åren av den nya civilingenjörsutbildningen med fokus på geodata.

 

Allt från appar och GPS-tillämpningar till självkörande bilar behöver noggranna geodata för att fungera. Ett dagsaktuellt tillämpningsområde är digital virusövervakning för att visualisera och se hur människor rör sig.

En utbildning för framtiden

Hösten 2020 startar Högskolan i Gävle sin första civilingenjörsutbildning, med inriktningen lantmäteriteknik. Pengarna som Akademin för teknik och miljö nu har blivit beviljade kommer att användas för att satsa extra mycket på geodata.

 

Gunilla Mårtensson, akademichef, Akademin för teknik och miljö.

Gunilla Mårtensson, akademichef vid Avdelningen för teknik och miljö. Foto: Anna Sällberg

– Det är mycket glädjande att KK-stiftelsen stödjer utvecklingen av Högskolans nya civilingenjörsprogram. Det är en utbildning för framtiden då geodatakompetens kommer att krävas inom många samhällsviktiga branscher, säger Gunilla Mårtensson, akademichef vid Akademin för teknik och miljö (ATM).

Får en viktig roll i samhället

Civilingenjörsprogrammets avancerade nivå fokuserar på avancerade geodatatillämpningar, något som är nytt inte bara för Högskolan i Gävle utan även för svensk civilingenjörsutbildning.

– Civilingenjörerna som ska utbildas i Gävle kommer att ha en viktig roll i och med att vårt samhälle blir mer och mer digitaliserat och automatiserat, säger Gunilla Mårtensson.

Projektet är kopplat till Högskolans strategiska forskningsområde Hållbar stadsutveckling. I december 2019 beviljade KK-stiftelsen Högskolan i Gävle även forskarskolan ”Future-Proof Cities”.

Läs mer om det nya civilingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik.

Fakta om KK-stiftelsen

KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges högskolor och nya universitet, när det sker i samverkan med näringslivet. Programmet Avans stödjer utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå och syftar till att stärka dels den forskningsnära utbildningen vid Sveriges högskolor och nya universitet, dels näringslivets kompetensförsörjning på avancerad nivå.

Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-03-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)