Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Senaste nytt om covid-19: Distansundervisning även i sommar

2020-04-24 

Högskolans krisledningsgrupp har beslutat att undervisning och examination ska ske på distans även under sommaren. Beslutet gäller till och med vecka 34.

Samtidigt pågår arbetet för fullt med att förbereda inför höstens verksamhet.

Högskolans undervisning och examination ska ske på distans till och med 23 augusti. Beslutet medför att alla Högskolans sommarkurser kommer att bedrivas på distans.

I övrigt gäller de riktlinjer som beslutats tidigare, det vill säga arbete hemifrån om det är möjligt och i dialog med närmaste chef.

Högskolans förbereder också inför höstens verksamhet. Än är det inte klart vilka riktlinjer Folkhälsomyndigheten väljer så långt fram, därför pågår planering för flera olika scenarier.

Fortsatt gäller att Högskolans entréer bara är öppna för medarbetare och studenter. Det är alltså viktigt att se till att man som anställd och student har ett fungerande passerkort (HiG-kort). Kontakta receptionen för frågor om passerkort. Receptionen har öppet 09-15. Biblioteket är öppet tills vidare, men har sedan tidigare ändrade öppettider (se nedan).

Här är samlade beslut och rekommendationer från Högskolans krisledningsgrupp:

  • Ingen undervisning eller examination sker på campus, all undervisning och examination sker på distans (fr.o.m. 18 mars) till t.o.m. v. 34.
  • Chef planerar och organiserar arbetet i dialog med medarbetare så att medarbetare arbetar hemifrån om det är möjligt. Medarbetare som arbetar på campus uppmanas att hålla avstånd.
  • Alla med sjukdomssymptom rekommenderas starkt att stanna hemma.
  • I möjligaste mån uppmanas verksamheten att inte ha fysiska möten utan övergå till digitala möten och konferenser, såväl internt som externt.
  • Tjänsteresor inom Sverige ska undvikas. Beslut om tjänsteresor för anställda tas av närmaste chef och ska bokas med ombokningsbara och avbokningsbara biljetter.
  • Inga tjänsteresor eller utbyten till utlandet ska genomföras av student eller medarbetare.
  • För medarbetare som pendlar från Stockholmsregionen (inkl. Uppsala) eller tillhör riskgrupp rekommenderas starkt arbete hemifrån, i dialog med närmaste chef.
  • Högskolans entréer är endast öppna för studenter och medarbetare i syfte att bidra till att dämpa smittspridningstakten och för att skapa trygghet (fr.o.m. 24 mars).
  • Biblioteket är tillgängligt för personlig service via e-post och telefon kl. 09-15 och öppet för besök i lokalerna kl. 10-14, måndag-fredag (fr.o.m. 24 mars).

Mer information:

Mer information för studenter: https://www.hig.se/Student

Publicerad av: Anders Munck Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-04-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)