Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kliniska adjunkter bygger broar mellan utbildningen och vårdyrket

2020-05-05 

Med ena foten på Högskolan i Gävle och den andra foten ute i vården hjälper de kliniska adjunkterna Högskolans sjuksköterskestudenter att knyta samman teoretisk kunskap med praktisk färdighet.

Kristina Jansson, Louise Löf, Elisabeth Persson och Anna Danhard. Kliniska adjunkter. Fotade till reportage i LEVE! våren 2020.

Kristina Jansson, Louise Löf, Elisabeth Persson och Anna Danhard jobbar som kliniska adjunkter. Foto: Anna Sällberg

En klinisk adjunkt jobbar dels med undervisning och handledning av studenter på Högskolan, dels med att samverka med aktörer inom vårdområdet utanför Högskolan. Uppdraget är därmed tänkt som en länk mellan vården och sjuksköterskeutbildningen.

– Det handlar mycket om att samverka med verksamheterna och att skapa goda kontakter och samarbeten med dem för att underlätta och skapa den bästa lärandemiljön för våra studenter, säger Elisabeth Persson som är klinisk adjunkt och knuten till Region Gävleborg.

Har ett ansvar för studenternas VFU

Högskolan i Gävle har 16 kliniska adjunkter som har olika grundanställningar – de arbetar 50 procent för Högskolan och 50 procent för en vårdgivare där de ansvarar för studenternas VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och samverkar med handledare ute på de olika arbetsplatserna.

– Våra kliniska adjunkter har ett mycket gott samarbete med samverkanspartners och de fungerar som en bro mellan Högskolan i Gävle och Region Gävleborg, länets kommuner och vårdbolaget TioHundra AB i Norrtälje, säger Tina Nordström, tillförordnad avdelningschef vid Avdelningen för vårdvetenskap på Högskolan.

"Tror att upplägget gynnar studenterna"

De är alla sjuksköterskor i grunden och har sedan byggt på sin utbildning med ett magisterprogram och pedagogik. Rollen innebär att de har två arbetsplatser och ofta reser runt mellan olika orter där studenterna har praktik.

– Det kan bli lite komplicerat för mig som arbetstagare när det är mycket praktiskt att tänka på, men jag tror att upplägget gynnar studenterna eftersom vi har kunskap om de båda verksamheterna. Så det är ett roligt jobb, säger Kristina Jansson som är kopplad till slutenvården på vårdbolaget TioHundra AB i Norrtälje.

Får följa studenternas utveckling

Någon gång per månad träffas alla kliniska adjunkter på Högskolan i Gävle och kan då bolla idéer och utbyta erfarenheter med varandra.

– Det är ett härligt jobb. Vi får se studenterna i början av den verksamhetsförlagda utbildningen och sedan i slutet och det är så kul att följa den utvecklingen. Vi får se när den där glimten i ögat tänds och när de kommer tillbaka och säger ”Det här var ju jättekul!”. Det lever man på, att få se när studenterna lever upp, säger Louise Löf som är knuten till kommunernas äldreboenden.

Genom att vara en länk mellan utbildning och yrkesområde ser de kliniska adjunkterna stora fördelar både för sig själva och för studenterna.

– Vi är verksamma både på Högskolan och i den kliniska verksamheten och på det sättet delaktiga i studenternas VFU. Det är komplext att bedöma en student utifrån hur de kan tillämpa kliniska färdigheter och sedan koppla det till teori. Då är det en stor fördel att vi är på båda ställena och har kontakt med handledarna. Vi har ett otroligt flexibelt arbete där vi lär oss nya saker hela tiden, säger Anna Danhard, kopplad till slutenvården i Gävle.

Text: Anna Sällberg

Det här är ett reportage från Högskolans tidning LEVE!. Hela tidningen går även att läsa i digital form.

Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-05-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)