Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Höstterminen: Återgång till campus men med undantag

2020-06-05 

Högskolan i Gävle planerar att återgå till campusförlagd undervisning under höstterminen med vissa undantag. Det innebär att Högskolan under höstterminen kommer att bedriva undervisning såväl på campus som nätbaserat på distans.

För att minska smittspridningsrisken kan vissa undervisningsmoment komma att genomföras nätbaserat på distans. För program som normalt bedrivs på distans med campusbaserade inslag kan också vissa av dessa delar komma att ske nätbaserat på distans.

Ansvarig utbildningsledare och lärare planerar hur program och kurser ska läggas upp. En central samordning ska ske för att campusbaserade moment inte ska medföra för stora ”folksamlingar” vid ett och samma tillfälle.

Bakgrunden till de nya riktlinjerna inför hösten är regeringens besked den 29 maj att högskolor och universitet kan gå tillbaka till campusutbildning från och med höstterminen 2020.

Förutsättningar och restriktioner kan komma att ändras från regering och Folkhälsomyndigheten vilket innebär att Högskolans ledning kan behöva göra nya ställningstaganden.

Fler frågor

För studenter finns en mer utförlig text på hig.se/student.

Studenter kan också vända sig till studentcentrum@hig.se eller kan ställa frågor i chatten på hig.se

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-06-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)