Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu är de första civilingenjörsstudenterna på plats

2020-09-08 

För första gången har nu Högskolan i Gävle startat en femårig civilingenjörsutbildning, med den unika inriktningen lantmäteriteknik. Under tisdagen välkomnades programmets studenter av Högskolans rektor Ylva Fältholm.

Rektor Ylva Fältholm välkomnade de nya civilingenjörsstudenterna. Foto: Anna Sällberg

Rektor Ylva Fältholm välkomnade de nya civilingenjörsstudenterna. Foto: Anna Sällberg

Totalt har 19 studenter antagits till programmet, varav 10 kvinnor och 9 män. Ylva Fältholm berättade om när hon gjorde samma resa och började studera till civilingenjör vid Luleå tekniska universitet.

– Det var en inriktning som hette industriell arbetsmiljö och vi var den första kullen på det programmet så det var mycket pionjäranda. Nu är det väldigt kul att se er här för vi har jobbat länge för att få den här utbildningen, sa Ylva Fältholm till studenterna.

Den enda utbildningen i sitt slag

Inriktningen lantmäteriteknik bottnar i ett ökat behov av geodata i samhället. Det behövs till exempel i samband med den urbanisering och digitalisering som pågår globalt samt vid klimatförändringar. Den nya tekniken, till exempel drönare, högupplösta satellitbilder, laserscanning och GPS ger helt nya möjligheter för att samla in väldigt stora mängder geodata med hög kvalitet.

– Den allt större efterfrågan av kvalificerad expertis är anledningen till att Högskolan i Gävle tog beslutet att starta en avancerad civilingenjörsutbildning inom ämnesområdet. Den är också den enda i sitt slag i Sverige. Att utbildningen är lokaliserad till just Gävle, med både Lantmäteriet och ett kluster av företag med geodata som utgångspunkt i sina affärsidéer, bidrar till att ytterligare stärka Gävle som ett erkänt nav inom geodatasektorn och med ett väl utvecklat nationellt och internationellt nätverk, säger Ylva Fältholm.

Går en ljus framtid till mötes

De kommande åren väntas insamling, användning och nyttoeffekter av geodata att öka explosionsartat och då kommer det att krävas djup kunskap och kompetens om geodata både inom näringsliv, offentlig sektor och akademin.

– Utexaminerade civilingenjörer i lantmäteriteknik går en mycket ljus framtid till mötes på arbetsmarknaden och får möjlighet att ligga i absolut framkant för att utveckla nya tjänster och produkter och också bidra till att lösa morgondagens samhällsutmaningar, säger Ylva Fältholm.

Text: Anna Sällberg

Sedan tidigare har Högskolan i Gävle nio högskoleingenjörsutbildningar som är treåriga, (180 hp);

Automationsingenjör

Byggnadsingenjör

Dataingenjörsprogrammet

Elektroingenjörsprogrammet

Energisystemingenjör

Industriell ekonomi – högskoleingenjör

Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör

Maskiningenjör

Miljöingenjör

Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-09-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)