Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Expertlista: Högskolans forskare om coronaviruset

2020-09-09 

Högskolan i Gävle har samlat forskare som utifrån sina expertområden finns tillgängliga för att kommentera coronapandemin och dess följder.

Arbetshälsovetenskap:

Gunnar Bergström

Gunnar Bergström, professor arbetshälsovetenskap

Gunnar Bergström forskar inom områden som stress och psykisk ohälsa i arbetslivet, nack-/ryggbesvär, påverkan på hälsa och arbetsprestation av sjuknärvaro det vill säga att vara på arbetet trots hälsoproblem och betydelsen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för hälsa och sjukdom.

Svend Erik Mathiassen

Svend Erik Mathiassen, professor i arbetshälso­vetenskap

Svend Erik Mathiassen forskar om fysisk belastning, aktivitet och inaktivitet i arbetslivet; med en särskild fokus på hur arbete kan utformas för att vara hälsofrämjande.

Sofie Bjärntoft

Sofie Bjärntoft, doktorand arbetshälsovetenskap

Sofie Bjärntoft forskar om relationen mellan flexibelt arbete och balansen arbete och privatliv.

Linda Widar, doktorand, Akademin för hälsa och arbetsliv. Forskar om distansarbete.

Linda Widar, doktorand arbetshälsovetenskap

Linda Widar forskar om relationen mellan distansarbete och arbetsrelaterad hälsa.

Energisystem:

Alan Kabanshi är teknologie doktor i energisystem. Doktor vid HiG 2017. Arbetar vid Akademin för teknik och miljö. Forskar kring ventilation.

Alan Kabanshi, universitetslektor energisystem

Alan Kabanshi forskar om ventilation och inomhusmiljö. Hans senaste forskning handlade om luftfördelning och luftflöden inomhus som vägar för infektions­­överföringar.

Folkhälsovetenskap:

Gloria Macassa

Gloria Macassa, leg. läkare och professor folkhälso­vetenskap och epidemiologi

Gloria Macassa forskar om global hälsa/epidemiologi och undersöker hur sociala, ekonomiska, och miljömässiga förhållanden och processer bidrar till ojämlikhet i hälso- och sjukdomsmönster i befolkningen i både utvecklade och utvecklingsländer.

Företagsekonomi:

Lars-Johan Åge

Lars-Johan Åge, professor företagsekonomi och förhandlingsexpert

Lars-Johan Åges forskning handlar om vad som kännetecknar en framgångsrik förhandlare, ledare och medarbetare.

Arne Fagerström

Arne Fagerström, professor företagsekonomi

Arne Fagerström är verksam inom forskning kring utvecklandet av en mer cirkulär ekonomi med fokus på hållbarhet.

Geospatial informationsvetenskap:

Lars-Johan Åge

Bin Jiang, professor i samhällsbyggnad

Bin Jiang är en självständig forskare och har varit banbrytande i en serie nya koncept, metoder och verktyg, inte bara för att bättre förstå städernas struktur och dynamik, utan också för att göra och bygga om den byggda miljön mot hållbarhet.

Det forskarna i Gävle har konstaterat, är att antalet covid-19 fall, med tiden, med en lagbundenhet följer storleken hos befolkningen. Det innebär att många stater och län har ett lågt antal fall, och endast ett fåtal, tätbefolkade stater och län, har ett stort antal fall. 
Länk till nyheten: Vi har upptäkt gåtan bakom spridningen av Covid-19 i USA.

Genusvetenskap:

Per Hilletofth

Sarah Ljungquist, forskare och lektor i genusvetenskap

Sarah Ljungquists forskning handlar om hur personliga och samhälleliga villkor gestaltas i olika livsberättelser, både fiktionens och verklighetens. I sina analyser utgår Sarah från maktperspektiv med fokus på hur de gestaltade livsvillkoren präglas av de sociala köns-, klass-, etniska m.m. kategorier som den/de som berättelsen handlar om ingår i. Livsberättelser från coronakrisens vardag är viktiga att studera utifrån de nämnda perspektiven. Ett exempel är berättelser av/om hur kvinnor som lever i våldsrelationer drabbas av isolering och andra effekter i coronakrisens spår.

Idrottsvetenskap

Sven Blomqvist, universitetslektor i idrottsvetenskap

Sven Blomqvist är fysioterapeut med mångårig erfarenhet vad beträffande anpassad fysisk aktivets roll för hälsan för personer med folksjukdomar, funktionsnedsättningar och äldre. Forskar nu på anpassad fysisk aktivitets påverkan på hälsan hos äldre och personer med funktionsnedsättning.

Kajsa Jerlinder, universitetslektor i idrottsvetenskap

Kajsa Jerlinder forskar om fysisk aktivitet för målgrupper som behöver olika anpassningar för att kunna delta i sådana aktiviteter. Det kan vara personer med olika funktionsnedsättningar, sjukdomar eller som har andra utmaningar i samband med att få tillgång till fysisk aktivitet och rörelse.

Industriell ekonomi:

Per Hilletofth

Per Hilletofth, professor industriell ekonomi

Per Hilletofts forskning fokuserar på industriell organisation och ekonomi med inriktning mot produktionsstrategi, produktionslokalisering, utformning av försörjningskedjor, logistik anpassad produktutveckling och integration av värdeskapande och värdeleverande processer.

Media och kommunikation:

Anna Edin

Anna Edin, professor medie- och kommunikationsvetenskap

Anna Edins forskning rör sig över flera fält och har framför allt handlat om public service-tv, mediehistoria, reality-tv, nyhetsjournalistik och medierad celebritetskultur.

Miljövetenskap:

Stephan Barthel, universitetslektor, docent i geospatial informations­vetenskap

Stephan Barthel är forskningsledare inom hållbar stadsutveckling på Högskolan i Gävle och initiativtagare till Urban Studio som arbetar med social-ekologisk stadsbyggnad.

Matteo Giusti

Matteo Giusti, postdoktor miljövetenskap

Matteo Giusti kombinerar i sin forskning hållbar design av städer och iljöpsykologi.

Matteo Giusti

Karl Samuelsson, doktorand geospatial informations­vetenskap

Karl Samuelsson forskar för tillfället på hur social distansering i och med coronaviruset påverkar hur vi rör oss i stadsmiljön, där data samlas in via följande enkät: https://app.maptionnaire.com/sv/8627/

Psykologi:

Sara Skoog Waller

Sara Skoog Waller, universitetsadjunkt psykologi

Sara Skoog Waller forskar om våld i nära relationer och undersöker betydelsen av sociala kontakter, isolering och ensamhet bland kvinnor utsatta för våld av en partner. Sara studerar även könsskillnader i utsatthet samt metoder för att förebygga och upptäcka olika typer av våld i nära relationer.

Religionsvetenskap:

Jari Ristiniemi

Jari Ristiniemi, professor religionsvetenskap

Jari Ristiniemi forskar om religionens och kulturens betydelse i samspel mellan individ och samhälle.

Socialt arbete:

Peter Öberg professor i socialt arbete vid HiG sen 2016. Forskar om åldrande och äldre.

Peter Öberg, professor socialt arbete

Peter Öberg forskar om hur äldres situation har förändrats i det senmoderna samhället.

Utbildningsvetenskap:

Jörgen Holmberg, lektor i didaktik

Jörgen Holmberg forskar framförallt om hur digital teknik kan användas för undervisning och lärande, samt om de utmaningar och möjligheter som denna användning inrymmer för olika aktörer.

Jörgen Holmberg, lektor i didaktik vid Högskolan i Gävle.

Listan kan komma att uppdateras löpande med fler experter och områden.

Kontakt

Anders Munck

Pressansvarig, Högskolan i Gävle
Telefon: 070-794 65 23 (8.00 - 17.00)
E-post: anders.munck@hig.se

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2021-05-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)