Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Corona: Nätbaserad undervisning under första halvan av vårterminen 2021

2020-12-11 

Undervisning ska i huvudsak vara nätbaserad även under inledningen av vårterminen. Det har rektor Ylva Fältholm beslutat.

I början på november tog rektor ett inriktningsbeslut att undervisningen för vårterminen skulle genomföras på det sätt som aviserats, det vill säga campusförlagd utbildning skulle i huvudsak genomföras på campus, vilket också gällde i början på höstterminen.

Några veckor senare, i slutet på november hade smittspridningen tagit fart igen i Sverige och nya strängare regler kom från regeringen, Folkhälsomyndigheten och från regionala myndigheter. Högskolan gick den 19 november över till nätbaserad undervisning igen och nu är det den formen som ska fortsätta att gälla under läsperiod tre under vårterminen, som pågår 18 januari och till 28 mars.

– Vi ser nu att smittspridningen ökar igen både i vår region och nationellt och det gör att vi måste fortsätta att göra allt för att hålla sjukdomsfallen nere, säger Ylva Fältholm. Vi har ett stort ansvar att följa de regler och rekommendationer som myndigheterna har tagit fram.

Nya beslut senast 1 mars

Beslutet gäller för den första halvan av vårterminen, den så kallade läsperiod tre. Beslut för läsperiod fyra som pågår från 29 mars till 6 juni kommer att tas senast 1 mars. Det finns en förhoppning att fler moment som rör undervisning och examination ska kunna genomföras på campus under senare delen av vårterminen under förutsättning att smittläget har förändrats i positiv riktning.

– I kontakter med de olika enheterna har jag förstått att de flesta redan har planerat utifrån de här förutsättningarna. Alla som följer de dagliga uppdateringarna i media från regeringen och Folkhälsomyndigheten har kunnat se att det just nu inte finns några andra val än att arbeta så nätbaserat som möjligt, säger Ylva Fältholm.

Vissa moment kan komma att behöva genomföras på campus

För januari till och med mars månad gäller precis som idag att fysiska sammankomster på campus kan behöva genomföras för att kvalitetssäkra vissa examinationer eller andra moment. Det kan handla om krav på särskilda lokaler eller utrustning för att kunna genomföra en examination. Salsskrivningar kan också genomföras på campus efter beslut av akademichef, men kommer att ske i begränsad omfattning. Vid examination eller salsskrivningar ska rekommendationer om minskad smittspridning följas.

Inga internationella utbyten

Beslut har också tagits när det gäller internationella utbyten som bygger på avtal med partnerlärosäten. Dessa utbyten kommer inte att genomföras alls under vårterminen. Det berör ett 30-tal utländska studenter som skulle ha börjat studera på Högskolan i Gävle och en handfull studenter som skulle resa till andra länder.

– Med tanke på smittspridningen såväl i Sverige som internationellt, de rekommendationer som finns såväl regionalt som nationellt och UD:s rekommendationer ser vi inte att det är möjligt att genomföra några utbyten under våren. Vi får hoppas att situationen har förändrats till höstterminen så att vi kan återta den typen av verksamhet, säger Maria Strand, chef för Avdelningen för utbildningsstöd.

Internationella program på Högskolan i Gävle, till exempel MBA-program och internationella socionomprogrammet, följer den generella riktlinjen att undervisningen i huvudsak ska bedrivas nätbaserat. Det innebär att även avgiftsskyldiga studenter, så kallade ”free movers” får vara inställda på att undervisning i huvudsak kommer att vara nätbaserad.

– Dessa studenter kan ha kommit till Sverige tidigare och om laborationer eller examinationer kan genomföras på campus senare i vår har de möjlighet att vara på plats för att genomföra dessa, kommenterar Maria Strand.

Arbete hemifrån för anställda

Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer säger att alla som kan ska arbeta hemifrån. Undantag görs när det gäller arbetsuppgifter som inte kan skötas hemifrån eller andra särskilda omständigheter. Det är avdelningschef som planerar hur arbetet ska bedrivas. I dialog med medarbetarna avgörs när och om det är nödvändigt att arbeta på den ordinarie arbetsplatsen på campus.

Högskolans entréer kommer även i fortsättningen att vara låsta och endast studenter och anställda med HiG-kort kan komma in.

Här finns mer information för studenter.

Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-12-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)