Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan och Regionen i unik satsning inom hållbart och hälsofrämjande arbete

2020-12-16 

Nu satsar Högskolan i Gävle och Region Gävleborg tillsammans på en ny forskarskola inom hållbart och hälsofrämjande arbete. Initiativet knyter samman Högskolans nya strategiska forskningsområden med Region Gävleborgs arbete inom innovation, forskning och hållbar utveckling.

Högskolan i Gävle, exteriör.

Högskolan i Gävle. Foto: Anna Sällberg

Den forskarstuderande blir delaktig i en gemensam forskningsmiljö som utvecklas i samverkan mellan Högskolan i Gävle och Region Gävleborg. Utvecklingen bygger på Högskolans strategiska forskningsområde Hälsofrämjande arbete och Region Gävleborgs arbete med nya forskningsprojekt. Den gemensamma visionen är att det i framtiden ska utvecklas till en forskarskola.

– Det här är ett steg vi tar för att ytterligare stärka Högskolans roll i regionen. Genom den här typen av utmaningsdriven forskning som gör nytta i samhället hoppas vi kunna bidra till ett starkare och mer hållbart samhälle, säger Ylva Fältholm, rektor vid Högskolan i Gävle.

Ylva Fältholm, Luleå, December, 2020.

Ylva Fältholm, rektor. Foto: Tomas Bergman

En viktig del för att forskningssamarbetet ska bli framgångsrikt är att alla involverade har en dialog med berörda samhällsaktörer. Tanken är att forskarskolan ska främja både företag och organisationer med koppling till ett hållbart arbete och ett hälsofrämjande arbetsliv. Det ska även ske med hänsyn till digitaliseringen och med ett tydligt jämställdhetsfokus.

– Forskning är en viktig del för att lösa samhällsutmaningar. Det är naturligtvis väldigt glädjande att vi tillsammans med Högskolan i Gävle kan starta den här satsningen. För att forskning av den här typen ska kunna bidra till regional utveckling är det viktigt att vi har ett nära och gott samarbete, säger Katarina Wijk, forsknings- och utvecklingsdirektör vid Region Gävleborg.

Katarina Wijk, professor i arbetshälsovetenskap.

Katarina Wijk,forsknings- och utvecklingsdirektör vid Region Gävleborg. Foto: Anna Sällberg

Hälsofrämjande arbete är ett av Högskolan i Gävles strategiska forskningsområden och det knyter an till Region Gävleborgs arbete med innovationsutveckling inom området ”Hållbart och inkluderande arbetsliv”. Exempel på frågor som forskningen kan handla om är hur vi skapar hållbara arbetsplatser på en organisationsnivå, ledarskapsfrågor och hur vi utifrån ett individperspektiv kan främja hälsosamma arbetsplatser.

– Förhoppningen är att den här forskningsmiljön i nära samarbete med samhällets aktörer ska bidra till att vi hittar lösningar på de faktiska utmaningar som finns i vårt samhälle i dag, säger Ylva Fältholm.

Text: Anna Sällberg

Kontakt

Lisbeth Porskrog Kristiansen (Högskolan i Gävle)

lisbeth.porskrog.kristiansen@hig.se, 026-64 85 00

David Hallman (Högskolan i Gävle)

david.hallman@hig.se, 026-64 84 39

Johannes Nilsson (Region Gävleborg)

johannes.nilsson@regiongavleborg.se, 026-53 13 62

Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-12-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)